12 polskich organizacji ogłosiło manifest wyborczy

Głosuj odpowiedzialnie

Z okazji Szczytu ONZ w Nowym Jorku 12 organizacji pozarządowych (w tym INSPRO) ogłosiło manifest na zbliżające się wybory parlamentarne (www.GlosujOdpowiedzialnie.pl). Apelują do kandydatów o złożenie zobowiązania do zajęcia się palącymi kwestiami w polityce zagranicznej i krajowej. Zaniedbanie tych problemów już dziś skutkuje falą uchodźców i migrantów docierających do Europy, a w przyszłości prowadzić będzie do jeszcze poważniejszych konsekwencji.
12 polskich organizacji w manifeście wyborczym mówi, co sejm musi zrobić, by uchodźcy nie byli zmuszeni uciekać ze swoich krajów.

Globalny system gospodarczy faworyzuje bogatych, a krzywdzi ubogich. Dzieje się to zarówno na poziomie poszczególnych krajów, również w Polsce, jak też w relacjach międzynarodowych. Kraje rozwijające się są ofiarą nieodpowiedzialnej polityki krajów globalnej Północy, w tym Polski. Musimy sobie uświadomić, że nasza polityka ma na to wpływ i może to zmienić. Jeśli Sejm podejmie właściwe działania, np. przyczyni się do zlikwidowania rajów podatkowych, wprowadzenia sprawiedliwych reguł handlu, wspierania zrównoważonego rolnictwa, to jest szansa, że sytuacja w biednych państwach zmieni się na tyle, że ludzie nie będą z nich uciekać, narażając się na śmierć. Sądzimy, że dzięki takim działaniom również mniej Polaków będzie emigrować w poszukiwaniu lepszego życia na Zachodzie – mówi Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Szczyt ONZ to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku. Głowy państw, w tym Prezydent RP, uchwaliły Cele Zrównoważonego Rozwoju, mające usunąć problemy, będące przyczyną skrajnych nierówności ekonomicznych i pogwałceń praw człowieka.

Jeśli Polska ma odgrywać większą rolę na arenie globalnej, to musi poczuwać się do przywództwa w tych sprawach, które są ważne dla społeczności międzynarodowej – mówi Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci. Nasz kraj musi aktywnie włączyć się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a rola przyszłego Sejmu będzie decydująca.

Manifest skupia się na pięciu obszarach:

    • Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski oraz krajów biedniejszych.
    • Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów.
    • Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do poprawy losu milionów ludzi.
    • Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu głodu.
    • Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie.

Kandydaci i wyborcy mogą składać deklaracje poparcia dla nich na stronie: www.GlosujOdpowiedzialnie.pl.

Organizacje-sygnatariuszki: Fundacja CentrumCSR.pl, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Spraw Obywatelskich, Koalicja Clean Clothes Polska, Koalicja CSR Watch, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Polska Zielona Sieć, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują
Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Groundswell Rising

Obywatele KOntrolują

Gaz łupkowy – szansa czy śmierć?

„Groundswell Rising” to poruszający dokument o ludziach zaangażowanych w protest przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Ludziach z różnych środowisk, z różnych stron sceny politycznej, zatroskanych rodzicach, naukowcach, duchownych i liderach biznesu. Wszyscy oni stają do walki z systemem przedkładającym zysk nad zdrowie, obnażają postępowanie koncernów i ich potężny wpływ na politykę. W tej walce Dawida z Goliatem stale towarzyszy im myśl, że muszą chronić zdrowie i środowisko, dziś i dla przyszłych pokoleń. Wydobycie gazu łupkowego stało się problemem moralnym.

Obywatele decydują

Ruszyły konsultacje społeczne!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Do dziś 4 580 000 Polaków podpisało się pod obywatelskimi projektami ustaw, które trafiły do „parlamentarnego kosza” lub do „parlamentarnej zamrażarki”. Pragniemy, by ta niekorzystna sytuacja uległa zmianie.