Centrum KLUCZ – ruszymy z nowym wsparciem

ck oferta

W Centrum KLUCZ wspieramy rozwój przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim. Co to oznacza? Doradzamy, szkolimy, animujemy społeczności lokalne, tworzymy nowe fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne i przyznajemy dotacje na nowe miejsca pracy. Pomagamy organizacjom rozwijać skrzydła. W latach 2018-2020 będziemy kontynuować nasze działania – sprawdź, jak możemy wspólnie zwiększać współpracę, zaufanie i… zyski!

Dla 7 powiatów województwa łódzkiego – łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego przygotowaliśmy szeroką ofertę doradztw, szkoleń oraz dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Dla kogo?:

 • dla osób indywidualnych/grup nieformalnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit),
 • dla organizacji, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą,
 • dla przedsiębiorstw społecznych,
 • dla przedstawicieli administracji lokalnej zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej w gminie lub powiecie.

Co oferujemy?:

 • wsparcie w tworzeniu partnerstw i budowaniu przyjaznego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej w Waszych gminach i powiatach,
 • szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu,
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy (finansowe wsparcie inwestycyjne oraz pomostowe),
 • usługi specjalistyczne i pakiety rozwojowe– w ramach których możemy przygotowywać m.in. logotypy i strony internetowe, projektować
 • materiały promocyjne, a także świadczyć usługi poligraficzne,
 • wizyty studyjne,
 • spotkania w ramach Forów Liderów Ekonomii Społecznej.

Zapoznaj się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ
OFERTA DLA REGIONU


W Łodzi przygotowaliśmy ofertę doradztw, usług oraz coachingu dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Dla kogo?:

 • dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit) prowadzące działalność ekonomiczną (tj. odpłatną statutową i/lub gospodarczą),
 • dla przedsiębiorstw społecznych.

Co oferujemy?:

 • doradztwa indywidualne i grupowe z zakresu prawa, finansów, księgowości, zamówień publicznych, marketingu i biznesowego podejścia do prowadzenia podmiotu;
 • usługi specjalistyczne, w ramach których możemy przygotowywać m.in. logotypy i strony internetowe, projektować materiały promocyjne, a także świadczyć usługi poligraficzne,
 • coaching dla liderów podmiotów ekonomii społecznej.

Zapoznaj się z ofertą Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
OFERTA DLA M. ŁODZI

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: