18 kwietnia – setki akcji w tym samym dniu

Odwiedź nasze biuro 18 kwietnia, w światowym dniu akcji przeciw umowom o „wolnym” handlu, takim jak TTIP (umowa UE-USA), CETA (umowa UE-Kanada), TiSA (umowa o usługach) itd.

Umowa handlowa UE-USA pod nazwą TTIP stanowi poważne zagrożenie dla wielu aspektów życia w Europie. Umowa ta, zwana koniem trojańskim międzynarodowych korporacji, może trwale zniweczyć pracę polskich organizacji pozarządowych, związków, ruchów społecznych i obywatelskich.

Ponad 1,6 mln Europejczyków podpisało oddolną Europejską Inicjatywę Obywatelską „Stop TTIP”. W Polsce 67 organizacji podpisało stanowisko „Uwaga TTIP”, które zwraca uwagę na zagrożenia związane z tą umową: tajność negocjacji, tajne prywatne trybunały arbitrażowe (skrót: ISDS), czy tzw. ciało ds. współpracy regulacyjnej. Tekst stanowiska i lista sygnatariuszy: www.UwagaTTIP.pl.

W godzinach 11:00-14:00 w siedzibie naszej organizacji przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi będziemy czekać na wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o TTIP i podpisać się pod europejską inicjatywą ustawodawczą.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Europosłowie muszą oddzielić dobre biopaliwa od złych

We wtorek 24 lutego w Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego posłowie zagłosują nad przyszłością polityki biopaliwowej. Polityka ta miała obniżać emisje z transportu i dać dodatkowe źródło dochodu europejskiemu rolnictwu. Niestety, aktualne reguły doprowadziły do konkurencji pomiędzy uprawami na żywność i na biopaliwa. Polityka ta zaostrzyła deficyt ziemi uprawnej na świecie. Pod uprawy biopaliwowe wycina się lasy tropikalne i osusza mokradła, co prowadzi do znacznego wzrostu emisji CO2 w miejsce oczekiwanych spadków.