2012 – rok czynów, służby i przygody

Ostatnie 12 miesięcy było dla INSPRO intensywnym, trudnym, ale i efektywnym czasem. Wiele się wydarzyło. Udało Nam się wiele rzeczy osiągnąć, ale ponieśliśmy też kilka porażek. Postanowiliśmy jednak pochwalić się sukcesami, aby pozytywnie nastroić się na kolejny już 9 rok pracy.

Patrząc przekrojowo to jako organizacja rozwinęliśmy się fundrasingowo, ponieważ zorganizowaliśmy pierwszą akcję „Nie róbcie nas w konia” sfinansowną w całości dzięki szczodrości Darczyńców. Ponadto rozpoczęliśmy nowy projekt  „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”. Stworzyliśmy nowe materiały dla aktywistów (plakaty, ulotki i folder), a także przeszliśmy audyt finansowy uzyskując wynik pozytywny. Co więcej dzięki INSPROwni nasi wolontariusze i stażyści stają się naszymi pracownikami – rośniemy w siłę!

Poniżej prezentujemy sukcesy INSPRO w poszczególnych inicjatywach:

Centrum KLUCZ

  • Wsparcie 90 organizacji pozarządowych z zakresu prawa, marketingu, księgowości, zarządzania, planowania i nawiązywania partnerstw międzysektorowych.
  • Powstanie 3 spółdzielni socjalnych w ramach projektu Wiatrak.

Centrum Wspierania Rad Pracowników

  • Organizacja 36 płatnych szkoleń dla rad pracowników (łącznie dla 90 osób).

Naturalne geny

  • Przekazanie prawie 18 000 podpisów pod petycją Naturalne Geny oraz uzyskanie odpowiedzi Komisji Europejskiej na naszą skargę na Polskę w sprawie braku monitoringu upraw GMO.

Obywatele decydują

  • Organizacja seminarium OD i ponadpartyjne deklaracje przedstawicieli czterech głównych partii politycznych.

Polska Naturalnie!

  • Stworzenie jedynej w Polsce Platformy Produktów Ekoturystycznych i zorganizowanie trzech konferencji i zintegrowanych z nimi szkoleń regionalnych (w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim) nt. Ekoturystki, w których uczestniczyło ponad 60 osób z branży turystycznej.

Pracujemy w domu

  • Prezentacja raportu „Kobiety pracujące w domu o sobie” w czasie łódzkiej Manify w klubie DOM i złożenie podpisu pod apelem do premiera w sprawie wydłużenia urlopów ojcowskich.

Tiry na tory

  • Złożenie petycji z ponad 83 000 głosów oraz utworzenie Rady ds. Transportu Intermodalengo – możliwość stałego naciski na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca
Instytut Spraw Obywatelskich

Projekt INSPRO doceniony!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt Instytutu Spraw Obywatelskich: „Mama kreatywna – mama pracująca. Szkolenia, doradztwo, coaching” został umieszczony w albumie „Kapitalne możliwości – przykłady dobrych praktyk z województwa łódzkiego”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wraz z albumem powstał również program telewizyjny „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki”, który można zobaczyć na antenie TVP Łódź. Przedsięwzięcie pod red. Katarzyny Pełki – Wolsztajn promuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w obszarach wdrażanych przez WUP. Każdy odcinek programu prezentuje ciekawe projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego. Jak mówią sami inicjatorzy akcji: Cykl "KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki" ma zachęcić instytucje do przygotowywania projektów pomagających mieszkańcom naszego regionu w znalezieniu zatrudnienia. Pokazujemy przykłady przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu środków unijnych i historie osób, które dzięki nim zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę.

Instytut Spraw Obywatelskich

Polska naturalnie! Naturalnie, że Wschód.

Obecnie w ramach projektu „Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim” wyszukujemy i nawiązujemy kontakty z osobami i instytucjami, które związane są z obiektami turystycznymi i gastronomicznymi oraz usługami, które spełniają wytyczne ekoturystyki. Mamy nadzieję, że planowany wyjazd naszych przedstawicieli na VII Podlaskie Targi Turystyczne (16-18 III 2012r.) pozwoli poszerzyć bazę adresową projektu.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.