2012 – rok czynów, służby i przygody

Ostatnie 12 miesięcy było dla INSPRO intensywnym, trudnym, ale i efektywnym czasem. Wiele się wydarzyło. Udało Nam się wiele rzeczy osiągnąć, ale ponieśliśmy też kilka porażek. Postanowiliśmy jednak pochwalić się sukcesami, aby pozytywnie nastroić się na kolejny już 9 rok pracy.

Patrząc przekrojowo to jako organizacja rozwinęliśmy się fundrasingowo, ponieważ zorganizowaliśmy pierwszą akcję „Nie róbcie nas w konia” sfinansowną w całości dzięki szczodrości Darczyńców. Ponadto rozpoczęliśmy nowy projekt  „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”. Stworzyliśmy nowe materiały dla aktywistów (plakaty, ulotki i folder), a także przeszliśmy audyt finansowy uzyskując wynik pozytywny. Co więcej dzięki INSPROwni nasi wolontariusze i stażyści stają się naszymi pracownikami – rośniemy w siłę!

Poniżej prezentujemy sukcesy INSPRO w poszczególnych inicjatywach:

Centrum KLUCZ

  • Wsparcie 90 organizacji pozarządowych z zakresu prawa, marketingu, księgowości, zarządzania, planowania i nawiązywania partnerstw międzysektorowych.
  • Powstanie 3 spółdzielni socjalnych w ramach projektu Wiatrak.

Centrum Wspierania Rad Pracowników

  • Organizacja 36 płatnych szkoleń dla rad pracowników (łącznie dla 90 osób).

Naturalne geny

  • Przekazanie prawie 18 000 podpisów pod petycją Naturalne Geny oraz uzyskanie odpowiedzi Komisji Europejskiej na naszą skargę na Polskę w sprawie braku monitoringu upraw GMO.

Obywatele decydują

  • Organizacja seminarium OD i ponadpartyjne deklaracje przedstawicieli czterech głównych partii politycznych.

Polska Naturalnie!

  • Stworzenie jedynej w Polsce Platformy Produktów Ekoturystycznych i zorganizowanie trzech konferencji i zintegrowanych z nimi szkoleń regionalnych (w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim) nt. Ekoturystki, w których uczestniczyło ponad 60 osób z branży turystycznej.

Pracujemy w domu

  • Prezentacja raportu „Kobiety pracujące w domu o sobie” w czasie łódzkiej Manify w klubie DOM i złożenie podpisu pod apelem do premiera w sprawie wydłużenia urlopów ojcowskich.

Tiry na tory

  • Złożenie petycji z ponad 83 000 głosów oraz utworzenie Rady ds. Transportu Intermodalengo – możliwość stałego naciski na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Polityka „Polityki” cd.

Cztery miesiące temu działalność Instytutu Spraw Obywatelskich znalazła się pod czujną lupą redaktora Marcina Rotkiewicza z tygodnika Polityka, znanego entuzjasty żywności GMO. Szeroko komentowany artykuł, obok oficjalnej odpowiedzi Instytutu, nie pozostał bez reakcji innych środowisk zainteresowanych rzetelnością debaty publicznej w Polsce. W ostatnim numerze "Przekroju" nr 06.08 z dnia 06.08.2012 znalazł się felieton Hanny Gill-Piątek "Ale Polityka", precyzyjnie traktujący bezstronność i troskę o dobro wspólne redaktora Rotkiewicza.