22 września – międzynarodowy dzień przeciw wydobyciu gazu łupkowego

Obywatelski sprzeciw wobec działań związanych z wdrażaniem nowego sposobu pozyskiwania kopalin, gazu ziemnego i ropy naftowej, ze skał łupkowych znajdzie swój punkt kulminacyjny 22 września, kiedy to dojdzie do ponad 125 akcji i protestów na całym świecie skupionych wokół wspólnego celu wprowadzenia zakazu wydobycia tzw. „gazu łupkowego” oraz wywarcia nacisku na poszukiwanie i wprowadzanie czystych, odnawialnych źródeł energii.

Ten globalny ruch silnie podkreśla, jakie negatywne konsekwencje dla ludzi i środowiska niesie ze sobą wydobycie gazu i ropy ze skał łupkowych oraz, jak bardzo mija się z prawdą propagowanie tej metody, jako „czystego źródła energii”. W perspektywie prowadzonych prac związanych z „gazem łupkowym” w Polsce warto bliżej przyjrzeć się tematowi, który dotyczy Nas wszystkich, a który nadal bardzo słabo funkcjonuje w świadomości społecznej.

Więcej informacji na stronach:
Global Frackdown
Youtube

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: