5G – globalny trend, lokalne wyzwania – J. Berlińska, B. Gałdzińska-Calik, K. Hennig, P. Wypychowski