Akredytacja OWES odwołana

 

31 grudnia 2015 r. Minister, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbieta Rafalska podpisała zarządzenie nr 45, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które uzyskały status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Wysokiej Jakości, tracą ten status. Z niepokojem obserwujmy rozwój wydarzeń, tym bardziej, że o sytuacji dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych, a w zarządzeniu nie ma wymienionych powodów odebrania statusu akredytowanym OWES.

Przyznanie statusu akredytowanego OWES było docenieniem jakości świadczonego przez nas wsparcia od 2011 r.

Sam proces akredytacji składał się z kilku etapów, trwających łącznie 8 miesięcy (tj. około 1500 godzin pracy społecznej naszego zespołu).  Mamy nadzieję, że utrata statusu jest tylko kwestią tymczasową i szybko zostanie wyjaśniona.

Obecnie jesteśmy na końcowym etapie negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy warunków prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach konkursu „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”. Na tę chwilę, w związku z zarządzeniem p. Minister, wsparcie dla osób chcących tworzyć miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ WUP w świetle zarządzenia nie może zawrzeć z nami umowy.

Poniżej stanowisko Piotra Stronkowskiego i Cezarego Miżejewskiego, członków grupy roboczej Komitetu Akredytacyjnego:

Od pewnego czasu pojawiały się niepokojące informacje dotyczące akredytacji OWES. Minister Krzysztof Michałkiewicz miał podobno wątpliwości dotyczące przebiegu procesu akredytacji. Nie zostały one jednak jasno ani publicznie przedstawione. Nie poproszono nas również o informacje lub wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

W związku z tym 23 grudnia 2015 r. grupa robocza skierowała do Ministra Michałkiewicza pismo, przedstawiające przebieg akredytacji i wyrażając gotowość do spotkania się i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W odpowiedzi Minister Michałkiewicz zaproponował w piśmie 31 grudnia 2015 spotkanie Komitetu Akredytacyjnego na 12 stycznia 2016.

Równocześnie, tego samego dnia, Minister Rafalska podpisała zarządzenie zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Akredytacyjny, w którym stwierdza się „ Podmioty, którym Minister przyznał status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, tracą ten status z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.” Nikt nie został poinformowany o tym zarządzeniu.

Oznacza to, że cały proces akredytacji został unieważniony, a praca wielu osób, zarówno w Komitecie Akredytacyjnym jak i w OWES, poszła na marne. Nie wiemy dlaczego Minister Michałkiewicz zdecydował się na taki krok – nie podjął próby rozmowy z członkami Komitetu Akredytacyjnego i grupy roboczej. Nie przedstawiono również żadnego uzasadnienia dla tak rewolucyjnej decyzji. Oznacza to oczywiście złamanie wszelkich zasad dialogu obywatelskiego.

Piotr Stronkowski Cezary Miżejewski,członkowie grupy roboczej

Polecamy również komentarz Cezarego Mieżejewskigo dla portalu ngo.pl: Cofnięcie akredytacji OWES spowoduje chaos

Poniżej osiągnięcia naszego OWES Centrum KLUCZ:

sukcesy_CK

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: