Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

prezydent_Andrzej_Duda
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 49 (2020)

Łódź, 8 grudnia 2020 r.

W.P. Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W nawiązaniu do Pana deklaracji: „Chcę być prezydentem polskich spraw. Jestem otwarty na współpracę i do niej zachęcam. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i są otwarte”, apelujemy o złożenie Sejmowi prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, której treścią będzie projekt ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Od 1 stycznia 2012 r. Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi kampanię społeczną „Obywatele decydują”. W ramach kampanii mobilizujemy obywateli do działania, organizujemy debaty, prace badawczo-analityczne, publikujemy ekspertyzy i raporty. Współpracujemy m.in. z NSZZ „Solidarność”. W tym miejscu warto przypomnieć o umowach programowych, jakie podpisał Pan Prezydent z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotrem Dudą. W umowie z 5 maja 2015 r. czytamy, że Pan Prezydent będzie prowadził politykę zmierzającą do: „zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie były odrzucane w pierwszym czytaniu”. Z kolei w umowie z 5 maja 2020 r. czytamy, że Pan Prezydent deklaruje: „zwiększenie uprawnień obywateli w ramach mechanizmów demokracji partycypacyjnej”.

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Spraw Obywatelskich realizuje projekt w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Łódzkim jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rezultatem naszych działań jest nowa ustawa o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, której treść opublikowaliśmy 8 grudnia br. na portalu instytutsprawobywatelskich.pl. Ustawa odpowiada na wyzwania związane z podziałami politycznymi w naszym państwie, z kształtowaniem krajowych polityk rozwojowych oraz następstwami kryzysu związanego z koronawirusem.

Jednym z głównych postulatów zawartych w projekcie ustawy, jest digitalizacja Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Cyfryzacja rozwiązań bardzo przyspieszyła. Zdecydowaną większość spraw urzędowych można załatwiać za pośrednictwem internetowych platform. Dziwić może zatem fakt, że jedyną możliwością złożenia podpisu pod inicjatywą nadal pozostaje odręczne podpisanie się na wydrukowanej liście. Proponujemy również zwiększenie współpracy na linii Parlament, a komitety obywatelskie, oraz, aby komitety obywatelskie otrzymywały jednoznaczną odpowiedź, co do dalszego procedowania tych projektów – bez względu na ich przyjęcie, czy odrzucenie.

Zmiany zaproponowane przez naszych ekspertów pozwolą nadać odpowiednią rangę Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, wzmocnią proces „sklejania” Polski. Będą również jasnym znakiem dla Polaków, że ich głos jest ważny i znaczący , a zaangażowanie się w sprawy publiczne bardzo istotne – bez względu na podziały polityczne. 

Pozostajemy w gotowości, by w razie potrzeby przedstawić Panu Prezydentowi nasze argumenty i włączyć się w proces przygotowywania wdrożenia projektu ustawy w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Nasza praca dla dobra wspólnego nie zyskała przychylności Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. Wierzymy, że tym razem będzie inaczej. 

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich

Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej (pdf)

Uzasadnienie (pdf)

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 49 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

Łodzianie decydują
Obywatele decydują

Obywatele decydują – poradnik działaczy obywatelskich

„Łodzianie decydują” to długa, pięcioletnia batalia o wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi - obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Batalia zakończona ogromnym sukcesem mieszkańców - proponowane przez nich zmiany jednomyślnie poparli wszyscy łódzcy radni. „Łodzianie decydują” to historia, którą chcemy się z Tobą podzielić - abyś i Ty mógł stać się jej częścią. Pobierz publikację „Obywatele decydują - poradnik działaczy obywatelskich”.