INSPRO podpisało się pod apelem do premiera ws. wydłużenia urlopów ojcowskich

Pracujemy w domu

Głównym postulatem zawartym w liście do premiera Donalda Tuska jest wydłużenie urlopu ojcowskiego z dwóch do sześciu tygodni oraz nadanie mu statusu odrębnego i niezbywalnego prawa ojca. Oprócz INSPRO pod apelem podpisały się inne organizacje pozarządowe (m.in. Fundacja Feminoteka, Fundacja MaMa, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Porozumienie Kobiet 8 Marca) oraz eksperci i społecznicy (m.in. dr Agnieszka Graff, dr Adam Bodnar, prof. Magdalena Środa, Jacek Żakowski, Sylwia Chutnik, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Wiktor Osiatyński).

List otwarty do Premiera RP Donalda Tuska

Do wiadomości:

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
Marszałkini Sejmu RP Ewy Kopacz
Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

oraz mediów.

Apel Obywatelski do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

My, niżej podpisani – organizacje pozarządowe i osoby prywatne – apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zapewnienie, by wraz wydużeniem płatnych urlopów rodzicielskich rozszerzone zostały uprawnienia ojców, tak by urlop rodzicielski realnie dotyczył obojga rodziców, a nie tylko matek. Postulujemy przedłużenie do sześciu tygodni dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, do wykorzystania wyłącznie przez ojca.

 Motywujemy to następującymi względami:

 Troską o dobro dzieci. W interesie dzieci leży głęboka relacja z obojgiem rodziców, a więź taka może powstać tylko wówczas, gdy oboje rodzice opiekują się nim już w najwcześniejszych miesiącach jego życia. W dzisiejszym świecie, w którym rodziny są tak małe, ojciec staje się dla dziecka równie ważną osobą jak matka – osobą, z którą dziecko może stworzyć silną relację przywiązania niezbędną dla jego emocjonalnego rozwoju. Zaangażowanie ojca w codzienną opiekę nad małym dzieckiem owocuje w kolejnych latach  przywiązaniem do dziecka i poczuciem odpowiedzialności. 

Troską o prawo ojców do opieki nad dziećmi. Presja rynku pracy i siła stereotypów powodują, że mężczyźni w niewielkim stopniu uczestniczą w opiece nad dziećmi. Wydłużenie urlopów ojcowskich ich pozwoli im na  większe uczestnictwo w rodzicielstwie i zmieni społeczne postrzeganie aktywnego ojcostwa. Czas też, by ojcowie stali się równoprawnymi opiekunami swoich dzieci w oczach pracodawców. Aby tak się stało, muszą to mieć zagwarantowane w prawie.

 Troską o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jedną z kluczowych przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest fakt, że w oczach pracodawców tylko one ponoszą odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Jeśli roczne urlopy rodzicielskie okażą się w praktyce wyłącznie urlopami macierzyńskimi, może to znacznie pogorszyć sytuację kobiet na rynku pracy.

 W obecnej sytuacji pozostawienie rodzicom swobody wyboru w kwestii wykorzystania urlopu oznacza, iż w praktyce będą je brać niemal wyłącznie kobiety. Wydłużone urlopy ojcowskie powinny stanowić odrębne i niezbywalne prawo ojców. Takie rozwiązanie będzie stanowiło kluczowy element kampanii na rzecz aktywnego i zaangażowanego ojcostwa. Nie wystarczą hasła na plakatach; ustawodawca powinnien dać rodzinom jasny sygnał, że państwo polskie docenia, wspiera i promuje wkład ojców w wychowanie dzieci.

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Chutnik
Justyna Dąbrowska
Patrycja Dołowy
Anna Dryjańska
Agnieszka Graff
Julia Kubisa
Joanna Piotrowska

Bogdan Białek, redaktor naczelny pisma „Charaktery”
dr Adam Bodnar
Krzysztof Cibor, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wojciech Eichelberger
Prof. Małgorzata Fuszara
Paulina Holtz
Agnieszka Jucewicz, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”
Krystyna Kofta
Prof. Andrzej Mencwel
Prof. Wiktor Osiatyński
Teresa Ogrodzińska
Prof. Magdalena Środa
Piotr Pacewicz
Grażyna Plebanek
Prof. Agata Bielik Robson
Olga Tokarczuk
Ewa Woydyłło
Jacek Żakowski

Fundacja Feminoteka
Fundacja MaMa
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
Stowarzyszenie Kongres Kobiet Polskich
Fundacji OFF-Kobiety na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego z Opola
Fundacja Sto Pociech
Fundacja Bullerbyn
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” prowadzące projekt „Mama w Szydłowcu”
Krytyka Polityczna/ Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
Fundacja „Polska Jest Kobietą”
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Stowarzyszenie Kobiet “Konsola” Poznań
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Redakcja portalu www.mamopracuj.pl
Wydawnictwo Mamania
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca
Fundacja Komunikacji Społecznej

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

III Kongres Kobiet

W dniach 17-18 września odbył się III Kongres Kobiet, na którym nie mogło zabraknąć INSPRO w osobach członkiń programu "Pracujemy w Domu". Marta Zięba, Aneta Kaczmarek i Karolina Goś-Wójcicka uczestniczyły w dwudniowych obradach w warszawskiej Sali Kongresowej. Tematy podejmowane na forum Kongresu były różnorodne: od praw reprodukcyjnych, przez kobiety w polityce, ustawę żłobkową, po kwestię emerytur.