Apel w sprawie poprawki Senatu do ustawy o OPP

24 lipca Senat wprowadził poprawkę do projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w myśl której każdy, „kto prowadzi promocję 1% podatku dochodowego do osób fizycznych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, podlega karze grzywny.”

Proponowana poprawka jest świadectwem głębokiego braku zaufania Senatorów do organizacji pozarządowych i zupełnego niezrozumienia realiów, w jakich organizacje funkcjonują: jak pozyskują środki na swoją działalność, w tym środki z wpłat 1% podatku, jak je wydatkują i jakim wymogom sprawozdawczym podlegają.

Nieprecyzyjność zaproponowanego przez Senat przepisu, który nakładając sankcje karne za prowadzenie niedookreślonych prawnie działań kryjących się pod pojęciem „promocji”, spowoduje jego omijanie lub nadużywanie przez organy władzy. Skomplikuje możliwość informowania o mechanizmie 1%. W pierwszej kolejności uderzy w niewielkie organizacje, którym trudno będzie zapewnić środki z innych źródeł po to, aby sfinansować kampanię 1%.
W dyskusji, która poprzedziła przyjęcie poprawki przez Senat, padały nierealistyczne postulaty wydatkowania wszystkich pozyskiwanych środków wyłącznie na bezpośrednie koszty działalności statutowej, bez ponoszenia kosztów administracji i wynagrodzeń. Formułowano żądania ograniczenia wynagrodzeń pracowników organizacji oraz częstszej i dokładniejszej kontroli działalności fundacji i stowarzyszeń.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich oraz Forum Darczyńców przygotowały list skierowany do parlamentarzystów apelujący o odrzucenie poprawki Senatu. Apel do posłów podpisało już 12 organizacji, w tym Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Apelujemy o podpisywanie listu do Posłów i Posłanek o odrzucenie poprawki Senatu. Zachęcamy też do samodzielnego wysyłania apeli do parlamentarzystów. UWAGA! Listy muszą być wysłane przed 5 sierpnia br., kiedy zbiera się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Organizacje, które chcą podpisać się pod apelem FAOO proszone są o kontakt pod adresem: i poczta@forumdarczyncow.pl do piątku 31 lipca do godz. 12:00.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: