Autorze, Czytelniku, Wydawco – podpisz apel!

Ogólnopolski Apel Czasopism
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 131 / (27) 2022

Ministerialny program „Czasopisma” ma służyć wspieraniu znaczących, opiniotwórczych czasopism kulturalnych. Tymczasem podstawowym problemem, co roku wskazywanym przez wielu wnioskodawców, jest jego nieprzejrzystość. Przyłącz się do nas i zmieńmy to razem!

Program nie prezentuje jasnych kryteriów, według których wnioskodawcy otrzymują punkty w poszczególnych kategoriach, nie wiadomo także, co wpływa na wysokość przyznanych im dotacji – często różniących się od kwot wnioskowanych. Negatywnie zaskakuje także brak merytorycznej waloryzacji działalności czasopism.

Ogólnopolski Apel Czasopism to inicjatywa periodyków artystycznych, naukowych i publicystycznych z całej Polski na rzecz radykalnej reformy programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wierzymy, że nie jest jeszcze za późno, by uratować wiele cennych tytułów i dać drugie życie czasopismom w całej Polsce – niezależnie od ich afiliacji ideowych czy politycznych.

Zapoznaj się z treścią apelu, listu otwartego i postulatami dotyczącymi nowego sposobu finansowania czasopism.

22 czerwca 2022 roku inicjatorzy Ogólnopolskiego Apelu Czasopism złożyli w MKiDN oficjalny list środowisk czasopiśmienniczych do ministra Piotra Glińskiego, sygnowany przez 36 redakcji z całej z Polski, co roku biorących udział w programie oraz załącznik zawierający kierunkowe propozycje zmian.

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Autorzy – z którymi w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich mieliśmy przyjemność współpracować – podpiszcie Apel, abyśmy mogli kontynuować nasze spotkania.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 131 / (27) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

tekst_zybertowicz

Akademia politycznego treningu

Andrzej Zybertowicz

W naszych czasach polityka podlega mistyfikacji szczególnej. Wiąże się to z przeciążeniem informacyjnym jednostek oraz instytucji. Nie  tylko „zwykłym” obywatelom, ale także ekspertom coraz trudniej…