Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!

Więcej informacji: Film z uboju rytualnego Uwaga! Film zawiera drastyczne sceny. „Mięso powinno być znakowane ze względu na ubój”, wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Elżanowskim z Uniwersytetu Warszawskiego. „Czy ubój humanitarny jest możliwy?”, wywiad z prof. dr hab. Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Ocena cierpienia zwierząt poddawanych ubojowi rytualnemu dla wyznawców islamu i judaizmu, prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, prof. dr hab. Wojciech Pisula.