Bezpłatna konferencja i szkolenie nt. ekoturystyki w woj. lubelskim

Serdecznie zapraszamy na konferencję i szkolenie regionalne w woj. lubelskim organizowane w ramach projektu „Polska naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim”. Na uczestników czeka zespół ekspertów i praktyków ekoturystyki. Zdobądź wiedzę i poznaj możliwości wykorzystania eko-zasobów w rozwoju lokalnym – w turystyce, sektorze usług, rękodzielnictwie, etc.

Termin: 28 – 30 września 2012 r.

Miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne KRACIÓWKA, Koczukówka 19, 21-512 Zalesie

Koszt: Konferencja i szkolenie są BEZPŁATNE.

Zapewniamy:

 • wyżywienie (śniadania: sobota, niedziela, obiadokolacje: piątek, sobota);
 • nocleg( piątek/ sobota, sobota/ niedziela);
 • materiały szkoleniowe;
 • catering (przerwy kawowe);
 • salę ze sprzętem;
 • opiekę trenerów.

Kryteria uczestnictwa:
W konferencji i szkoleniu regionalnym mogą wziąć udział przede wszystkim: kadry turystyczne; właściciele gospodarstw agro- i ekoturystycznych bądź osoby chcące takowe założyć; lokalne władze samorządowe; lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe (zajmujące się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, turystyką i ekologią) oraz lokalne formalne i nieformalne grupy działania.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z województwa, w którym aktualnie odbywa się konferencja i szkolenie. Uczestnicy są zobowiązani do obecności zarówno na konferencji i szkoleniu regionalnym.

Zgłoszenia: termin upływa 24 września 2012 r.

Wypełnioną ankietę zgłoszeniową należy wysłać na maila: kontakt@polskanaturalnie.pl, faksem: (42) 630 17 49, bądź drogą pocztową na adres: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Więckowskiego 33/107, 90-734 Łódź.

Liczba miejsc ograniczona!

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

*Zarys programu:
Piątek: Konferencja „Rozwój ekoturystyki w Polsce”

1. Zapoznanie uczestników konferencji z ideą projektu ,,Polska, naturalnie!”, przedstawienie Fundacji INSPRO oraz autorów raportu o stanie ekoturystyki (30′)
2. Ekoturystyka jako alternatywa dla turystyki masowej (w tym przykłady zagraniczne) (45′)
3. Przerwa (20′)
4. Ekoturystyka w Polsce – postawy turystów i branży turystycznej (45′)
5. Ekoturystyka w Polsce – stan rozwoju (w tym przykłady z dziedzin: organizacja wyjazdów – szlaki turystyczne – produkty ekoturystyczne) (60′)
6. Przerwa (20′)
7. Ekoturystyka w Polsce – praktyczna perspektywa – gospodarstwo na Karczaku. Wystąpienie Małgorzaty i Krzysztofa Górskiego. (60′)
8. Podsumowanie (20′)

Sobota, niedziela: Szkolenie: „Tworzenie produktu ekoturystycznego”

Blok I: „Czym jest produkt ekoturystyczny”
Blok II: „Marka produktu ekoturystycznego”
Blok III: „Strategia marketingowa produktu ekoturystycznego”

I blok

 • Wstęp – zapoznanie się uczestników, oczekiwania, cele szkolenia;
 • Ekoturystyka w Polsce i na świecie – wprowadzenie, definicja, znaczenie;
 • Agroturystyka a ekoturystyka w Polsce – czym się różnią, ekoturystyka jako szansa polskiej agroturystyki;
 • Certyfikacja ekoturystyczna w Polsce i na świecie.

II blok

 • Marka co to jest – tworzenie, definicja, przykłady;
 • Marka ekoturystyczna na poziomie lokalnym, krajowym i światowym – jak wykorzystać wszystkie możliwości promocji;
 • Przykłady i ćwiczenia praktyczne (budowanie marki, zarządzanie marką).

III blok

 • Wprowadzenie i przykłady – strategia na poziomie powiatu, gminy, obiektu;
 • Współpraca sieciowa i określenie grupy docelowej konsumentów jako kluczowe elementy strategii marketingowej;
 • Budowanie strategii krok po kroku (zajęcia praktyczne).


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Projekt Polska, naturalnie! – rozwój, integracja i promocja produktów i rozwiązań ekoturystycznych w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: