Bilans funkcjonowania rad pracowników

22 marca wzięliśmy udział w debacie pod hasłem „Rady pracowników. Bilans funkcjonowania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”. Debata była zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Organizatorzy wskazują, że w bieżącym roku mija sześć lat od uchwalenia ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która weszła w życie z dniem 25 maja 2006 roku. Ustawa ta była już parokrotnie nowelizowana, w tym pod wpływem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 roku (sygn. K 23/07) zmieniono koncepcję wpływu związków zawodowych na kształtowanie składu rad pracowników. Funkcjonowanie ustawy spotkało się dotychczas z wieloma krytycznymi uwagami dotyczącymi zarówno regulacji prawnej jak i praktyki jej stosowania. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zweryfikowania tych opinii oraz dokonania bilansu skutków obowiązywania ustawy.

W imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) wystąpił w debacie Piotr Ciompa – ekspert inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników. Zaprezentował on nasze postulaty pod adresem ustawodawcy oraz wnioski dla praktyki stosowania ustawy, a także dokonał oceny dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 roku ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Przypominamy, że INSPRO już w 2008 roku przygotowało projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. O szczegółach nowelizacji można przeczytać tutaj.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.