Bruksela skarży Polskę za GMO

14 marca b.r. Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu poważnych braków wdrożenia przez nasz kraj dyrektywy dotyczącej mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Bruksela zarzuciła Polsce, że nie wprowadziliśmy obowiązku informacyjnego dla zakładów, w których prowadzono działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Komisja Europejska postanowiła też skierować przeciwko Polsce pozew do ETS w sprawie zapisu w polską ustawę o środkach żywienia dla zwierząt zabraniającą wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych. Według urzędników w Brukseli, istnieją wątpliwości czy zapis ten, który ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. jest zgodny z prawem wspólnotowym.

W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich, stosowana obecnie w Polsce w żywieniu zwierząt soja modyfikowana genetycznie może, i powinna być zastąpiona soją naturalną, którą w dużych ilościach oferują nam takie kraje jak Brazylia i Rosja. INSPRO jest zdania, że sprzeciw wobec unormowań Komisji Europejskiej w sprawie pasz GMO jest dla Polski uzasadniony nie tylko z powodów bezpieczeństwa żywności, ale również ekonomicznie, ponieważ w Europie Zachodniej szybko rośnie popyt na produkty zwierzęce pochodzące od zwierząt nie karmionych GMO. Dlatego też Polska ma szansę stać się znaczącym eksporterem tradycyjnych, wolnych od GMO produktów spożywczych najwyższej jakości.

Warto tu dodać, że już we wrześniu 2010 ekspert INSPRO – Marek Kryda, będąc reprezentantem Polski na konferencji na temat GMO w Parlamencie Europejskim, wskazał na przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa GMO, których Polska nie przestrzega i zwracał uwagę, że według oficjalnych danych Komisji Europejskiej w Polsce nie ma upraw GMO, co nie było zgodne z prawdą.

W chwili obecnej staje się jasne, że po tym pierwszym zaskarżeniu Polski do ETS Komisja Europejska będzie musiała zaskarżyć nasz kraj jeszcze kilkakrotnie z powodu nie przestrzegania kolejnych przepisów unijnych w sprawie kontroli nad uprawami GMO.

5 listopada 2010 r. Instytut Spraw Obywatelskich wniósł skargę do Komisji Europejskiej o nieprzestrzeganie Prawa Wspólnotowego przez Rzeczpospolitą Polską, która nie stosuje ważnych przepisów unijnych dotyczących publicznego rejestru upraw GMO oraz obowiązku nadzoru państwa nad tymi uprawami zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE.

Zaskakujący jest fakt, iż mimo wykazanego przez Komisję Europejską systematycznego nieprzestrzegania przez Polskę przepisów UE w dziedzinie GMO, opinia publiczna dowiaduje się o tym fakcie dopiero w momencie wystosowania przez Komisję Europejską skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również: