Byliśmy na Kongresie Prawa Pracy

Kongres Prawa PracyBudując dialog między pracodawcą a pracownikiem staramy się poznać punkt widzenia obu stron. Dlatego przedstawiciele inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) uczestniczyli w X Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, który odbył się 26 kwietnia 2013 r. w Łodzi. Tematem przewodnim była „Optymalizacja rozwiązań – wyzwania i zagrożenia dla pracodawców”.

Tematyka prelekcji była bardzo zróżnicowana. Nas interesowały najbardziej tematy związane z lobbingiem, jako zagrożeniem dla pracodawcy oraz odpowiedzialność materialna pracowników. W trakcie wystąpień można było zadawać pytania i uczestnicy chętnie korzystali z tej okazji. Dzięki temu teorię szybko przekładano na praktyczne przykłady, a w czasie przerw wymieniano się doświadczeniami.

Udział w Kongresie, który został zorganizowany z myślą o pracodawcach, jest na pewno ciekawą formą poznawania mechanizmów działających na rynku pracy. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy, zwiększy skuteczność naszych działań w budowaniu porozumienia na linii pracodawca – pracownik.

Więcej informacji o terminach następnych kongresów na stronie www.kongresprawapracy.pl

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.