Centrum KLUCZ w grudniu – sprawdź, co będzie się działo

Centrum KLUCZ

W ramach inicjatywy Centrum KLUCZ wspieramy w INSPRO rozwój ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek non profit.  Sprawdź, co będzie się działo w Centrum KLUCZ w grudniu

Bezpłatne szkolenie „Techniki negocjacji i sprzedaży”

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli podmiotów z powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego lub rawskiego zapraszamy 1 grudnia 2016 r. Szkolenie poprowadzi  Tomasz Piotr Sidewicz.

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz na stronie Centrum KLUCZ

Bezpłatne szkolenie „Podstawy rachunkowości dla członków zarządu podmiotu ekonomii społecznej: o dobrej współpracy z księgowym”.

Przedstawicieli organizacji z Łodzi zapraszamy na dwudniowe szkolenie (7-8 grudnia), które poprowadzi Teresa Zagrodzka.

Więcej informacji o tym szkoleniu znajdziesz na stronie Centrum KLUCZ
Jako Centrum KLUCZ bierzemy udział w wydarzeniach istotnych dla rozwoju ekonomii społecznej. Sprawdź, gdzie będziemy w grudniu:

Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych

13 grudnia weźmiemy udział w Forum organizowanym  przez Urząd Miasta Łódź oraz Fundację Centrum CSR.PL. Spotkanie ma na celu przestrzeni do dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju. Będziemy mówić o znaczeniu, jakie dla poprawiania sytuacji na lokalnych rynkach pracy mają klauzule społeczne.

Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej – debata „Być i mieć – co możemy zrobić, żeby przedsiębiorstwa społeczne stawały się coraz silniejsze?”

9 grudnia zorganizujemy debatę na Forum PES z województwa łódzkiego. Porozmawiamy o tym, jakie wyzwania stoją dziś przed podmiotami ekonomii społecznej i zastanowimy się, czy istniejący system wsparcia odpowiada na ich realne potrzeby. Naszym celem jest wypracowanie wspólnych rekomendacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Naszymi gośćmi będą Kazimiera Frączak – prezes Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” w Opocznie, Wacław Adamczyk – wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej,  Wojciech Wojtysiak – prezesa Spółdzielni Socjalnej „ODBLASK oraz Aleksandra Podkońska – reprezentująca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Spotkanie sieciujące dla Przedsiębiorstw Społecznych

14 grudnia w siedzibie  Instytutu Spraw Obywatelskich organizujemy spotkanie sieciująco – integracyjne Przedsiębiorstw Społecznych. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i informacji istniejących, a także nowych PS,  polepszenie jakości współpracy na gruncie ekonomii społecznej, oraz omówienia wyzwań przed jakimi stoją PS. Na spotkanie zaprosiliśmy podmioty, które otrzymały w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: