ChatGPT, GMO NGT i geoinżynieria – czy czeka nas raj na Ziemi?

Głowa androida

Jan Białek , Rafał Górski

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 196 / (40) 2023

Z Janem Białkiem, autorem książki „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, iż planowany na kilka kolejnych dekad rozwój sztucznej inteligencji i robotyki może kompletnie wyprzeć człowieka, przejmując wszystkie jego funkcje.
Jan Białek, „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego”

(…) taki rozwój sytuacji mnoży problemy techniczne proponując częściowe rozwiązanie, samo opierające się na tych właśnie metodach, które w głównej mierze spowodowały powstanie owych problemów. Jest to odwieczny zwyczaj wykopywania nowej dziury, aby zasypać starą.
Jacques Ellul

Rewolucja przemysłowa oraz jej konsekwencje okazały się mieć katastrofalne następstwa dla rodzaju ludzkiego. Znacznie zwiększyły średnią długość życia tych z nas, którzy mieszkają w krajach »rozwiniętych«, lecz jednocześnie społeczeństwo zostało zdestabilizowane, życie zostało pozbawione poczucia spełnienia, istoty ludzkie odarto z godności, doprowadzono do cierpień psychicznych (w krajach Trzeciego Świata także fizycznych) oraz dokonano poważnych spustoszeń w środowisku naturalnym. Kontynuacja rozwoju technologii pogorszy jedynie sytuację. Z pewnością podporządkuje ludzi jeszcze większym nieudogodnieniom i narazi naturalny świat na jeszcze większe szkody, prawdopodobnie doprowadzi do większego rozłamu społecznego i psychologicznego cierpienia, a nawet do zwiększenia cierpienia fizycznego w krajach »rozwiniętych«.
Ted Kaczynski (Unabomber), „Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość”

  1. Czy rozwój technologiczny doprowadzi do zbudowania raju na ziemi?
  2. Co na temat naszej przyszłości mówią badania amerykańskiej armii?
  3. Czym jest technokracja i jakie wymagania należy spełnić by ją wdrożyć?
  1. Kto straci, a kto zyska, w konsekwencji stosowania technologii typu ChatGPT, GMO NGT i geoinżynierii?
  2. Jak zmienić kierunek rozwoju środowiska technologicznego?
  3. Neil Postman w „Technopolu” zauważa, że ludzie stawiający opór technopolowi, m.in. „kiedy chcą z kimś nawiązać prawdziwy kontakt, oczekują, że ten ktoś będzie z nimi w jednym pokoju”, „odmawiają uznania wydajności za najważniejszy cel stosunków między ludźmi”, „nie lekceważą starszych”, „podziwiają inwencję technologiczną, ale nie uważają, że reprezentuje ona najwyższą możliwą formę ludzkich osiągnięć”, „co najmniej podejrzliwie traktują idee postępu i nie mylą informacji ze zrozumieniem”. Co Pan na to? Jak każdy z nas może się dziś bronić przed technokracją? Co robić?
  4. Jakiego pytania nikt jeszcze Panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy?
Pobierz mp3

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 196 / (40) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: