Chętni do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukiwani

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 195 / (39) 2023

Szukasz pracy? To świetnie się składa, bo szukamy chętnych do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzimy. Zobacz nasze ogłoszenia – na Twoje CV czekamy do 20 października 2023 r.    

Poszukujemy osób do pracy na dwóch stanowiskach:

 • doradcy,
 • animatora.

Oferujemy umowę o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Charakter pracy – praca stacjonarna w Łodzi i wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego.

Kto jest klientem?

 • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie,
 • samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne mające wpływ na rozwój społeczności lokalnej.

Praca dla doradcy

Doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pracuje ze swoim klientem procesowo. Jak to dokładnie wygląda?

Doradca:

 • diagnozuje potrzeby klienta,
 • planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 • pomaga w realizacji celów klienta,
 • pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

Organizacjom pozarządowym doradzamy w zakresach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podmiotów reintegracyjnych,
 • uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 • rejestrowanie działalności PES,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES,
 • rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ

Praca dla animatora

Animator w OWES stwarza na poziomie lokalnym warunki do zgodnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu na rzecz rozwijania ekonomii społecznej.

Animator:

 • diagnozuje potencjał lokalnego środowiska, w tym potencjał i potrzeby PES/PS,
 • inicjuje spotkania, działania i kontakty pomiędzy podmiotami z danego obszaru oraz wyszukuje i wspiera liderów lokalnych,
 • inicjuje i wspiera powstawanie grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
 • zawiązuje i rozwija partnerstw, sieci współpracy podmiotów, w tym JST, w celu rozwoju PES i PS.

Zadania animatora to:

 • organizacja spotkań animacyjnych,
 • formalne ustalanie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości nawiązywania i rozbudowy partnerstw w celu rozwoju PES/PS,
 • prowadzenie dialogu obywatelskiego – angażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne,
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 195 / (39) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

O ekonomii społecznej podczas Europejskiego Forum Gospodarczego

Zapraszamy do udziału w Europejskim Forum Gospodarczym (EFG), które odbędzie się w terminie 13-14.11 2013 r. w Łodzi. Tegoroczna edycja EFG będzie obfitowała w sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, w tym dotyczące branż: BPO, innowacyjny przemysł włókienniczy i mody; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii oraz zaawansowane materiały budowlane.