Chrońmy przydrożne drzewa

Drzewo (pixabay)

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad złagodzeniem przepisów dotyczących wycinania przydrożnych drzew. Projekt zakładać ma zniesienie ograniczeń wycinki, poprzez m.in. rezygnację  z nakazu ubiegania się o zgodę w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska. W praktyce może to oznaczać masowe wycinanie drzew i zniszczenie tzw. zielonej infrastruktury.

31 lipca w Ministerstwie Środowiska został złożony list otwarty w sprawie ochrony przydrożnych drzew. Pod pismem podpisało się w sumie 65 organizacji, w tym Instytut Spraw Obywatelskich, Obóz dla Puszczy oraz Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody.

W liście otwartym do Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyk czytamy:

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z interpelacjami poselskimi na temat zmian legislacyjnych ułatwiających usuwanie drzew przydrożnych, apelujemy do Pana Ministra o niewprowadzanie takich zmian oraz zapewnienie drzewom odpowiedniej ochrony (…) Dalsza ich [przepisów] liberalizacja nie poprawi bezpieczeństwa ruchu, natomiast może prowadzić do nadmiernej utraty drzew przydrożnych.

Szacuje się, że w Polsce rośnie ok. 7 mln przydrożnych drzew. Nie tylko służą one polskiej wsi (są m.in. siedliskiem owadów zapylających), ale też chronią przed upałem, silnym wiatrem, a także łagodzą skutki ulewnych deszczy.

Z pełną treścią listu otwartego oraz relacją z wydarzenia można zapoznać się na fanpage’u grupy Obóz dla Puszczy.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca
Instytut Spraw Obywatelskich

Projekt INSPRO doceniony!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt Instytutu Spraw Obywatelskich: „Mama kreatywna – mama pracująca. Szkolenia, doradztwo, coaching” został umieszczony w albumie „Kapitalne możliwości – przykłady dobrych praktyk z województwa łódzkiego”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wraz z albumem powstał również program telewizyjny „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki”, który można zobaczyć na antenie TVP Łódź. Przedsięwzięcie pod red. Katarzyny Pełki – Wolsztajn promuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w obszarach wdrażanych przez WUP. Każdy odcinek programu prezentuje ciekawe projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego. Jak mówią sami inicjatorzy akcji: Cykl "KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki" ma zachęcić instytucje do przygotowywania projektów pomagających mieszkańcom naszego regionu w znalezieniu zatrudnienia. Pokazujemy przykłady przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu środków unijnych i historie osób, które dzięki nim zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę.

Instytut Spraw Obywatelskich

Co dalej po powodzi?

Organizacje pozarządowe i przedstawiciele środowisk naukowych zajmujący się gospodarką wodną przekazali dziś Ministrowi Środowiska apel do rządu o naprawę anachronicznego, nieskutecznego systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Apel zawiera charakterystykę najważniejszych błędów ochrony przeciwpowodziowej oraz wskazuje środki naprawcze, których wdrożenie pozwoliłoby ograniczyć skalę strat.