Opinia

Czyste powietrze według związków zawodowych

Związkowcy z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” napisali do premiera Mateusza Morawieckiego list na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. Według nich realizacja programu uderza w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa, eliminując węgiel z krajowej gospodarki.

Obserwując działania Piotra Woźnego, Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu Czyste Powietrze nabieramy coraz większego przekonania, że celem realizacji ww. programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw.

Z rozmów, które od początku roku prowadzimy z przedstawicielami górniczych związków  zawodowych wynika jasno, że priorytetem jest dla nich utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i wszystkich przywilejów, którymi hojnie obdarowują górnictwo kolejne rządy. Zdrowie ludzi już nie ma takiego znaczenia. Klimat jest słowem zakazanym.

W ocenie związku propozycja przedłużenia konsultacji Ustawy o systemie monitorowaniakontrolowania jakości paliw stałych oraz rozszerzenia zakresu podmiotów objętych konsultacjami (m.in. o organizacje ekologiczne) to działania hamujące wprowadzenie ww. ustawy i pakietu rozporządzeń wykonawczych. Organizacje ekologiczne jako hamulcowi prac nad czystszym powietrzem? Ciekawa koncepcja, jednak nie zaskakuje aż tak bardzo. Według związkowców takie organizacje to „ekoterroryści” działający dla własnych korzyści, pod przykrywką działań dla dobra wspólnego.

Przypomnijmy, że z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tysięcy osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

Związkowcy od premiera Mateusza Morawieckiego domagają się jasnego stanowiska rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla.

Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program Czyste Powietrze nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu Czyste Powietrze uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa.

Program Czyste Powietrze ma umożliwić do 2029 r. termomodernizację ponad 3 mln domów. Komentarz wydaje się zbędny.

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: