Daj rolnictwu ekologicznemu szansę bycia bez GMO

znak stop GMO
fot. James Farley z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 176 (20) / 2023

Wszystkie techniki modyfikacji powinny być uregulowane prawnie. Daj rolnictwu ekologicznemu szansę bycia bez GMO.

GMO w żywności – konieczne zapobieganie

Od lat dziewięćdziesiątych, techniki modyfikacji genetycznych (GMO) (przede wszystkim transgeneza, w której do komórki wprowadzane są geny obcego organizmu) były stosowane w rolnictwie w celu wyprodukowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), by wprowadzić do roślin cechy takie jak tolerancja na herbicydy lub wytwarzanie insektycydów.

Ich zastosowanie może spowodować niezamierzone skutki i prowadzić do potencjalnego ryzyka. Dlatego w Unii Europejskiej ich uwalnianie do środowiska i łańcucha żywności jest regulowane.

Ekologiczne jest bez GMO

Organizacje pracujące na rzecz ekologicznej żywności i rolnictwa uważają, że GMO nie jest zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego i jego zastosowanie jest zabronione w rolnictwie ekologicznym w Europie i na świecie.

Nowe techniki…

W ostatnich latach powstały nowe techniki modyfikacji genetycznych, takie jak zastosowanie miejscowo specyficznych nukleaz: TALEN, palec cynkowy i CRISPR/Cas9 (czasem nazywane edycją genomu, sterowaną mutagenezą lub nowymi technikami hodowlanymi). Niektóre firmy biotechnologiczne chcą ominąć rozporządzenia dotyczące GMO I uniknąć kosztów związanych z procesem dopuszczania i ocena ryzyka. W tym celu twierdzą one, że rośliny i zwierzęta modyfikowane przy użyciu nowych technik modyfikacji genetycznych nie powinny być uważane za GMO.

…nadal modyfikacja genetyczna

Jednak nowe techniki modyfikacji genetycznej, które pozwalają bezpośrednio modyfikować DNA roślin lub zwierząt, jeśli nawet nie polegają na wprowadzaniu obcego genu, są nadal modyfikacją genetyczną z technicznego i prawnego punktu widzenia. Według IFOAM, stwarzają one podobne ryzyko, problem i niepewność jak transgeneza i muszą być uregulowane prawnie jak GMO.

Trybunał zdecydował, że nowe techniki hodowlane to GMO

W lipcu 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nowe techniki modyfikacji genetycznej, których bezpieczeństwo nie zostało potwierdzone są GMO i muszą podlegać obowiązkom ustanowionym w dyrektywie w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Przemysł biotechnologiczny nie chce regulacji

Firmy biotechnologiczne niezadowolone z wyroku Trybunału żądają teraz przeglądu prawa europejskiego w zakresie GMO w celu wyłączenia nowych technik z obowiązku oceny ryzyka, identyfikowalności i znakowania. Spowodowałoby to odebranie konsumentom europejskim prawa do wiedzy co jest w ich żywności.

Możliwość identyfikacji umożliwia produkcję bez GMO

Rolnictwo ekologiczne, jak również rolnictwo bez GMO i rolnictwo konwencjonalne było w stanie zapewnić łańcuch dostaw żywności bez GMO dzięki systemowi identyfikowalności i znakowania, co zapewniło przejrzystość obecności GMO na każdym etapie produkcji.

Najważniejsze dla utrzymania wolności hodowców, rolników, przetwórców i konsumentów, którzy nie chcą użycia GMO, żeby istniejące prawo w zakresie GMO zostało utrzymane i było stosowane do starych i nowych technik modyfikacji genetycznych, zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Innowacyjne rolnictwo nie potrzebuje GMO

By sprostać wyzwaniom XXI wieku nie potrzebujemy transgenicznych GMO ani nowych technik modyfikacji genetycznych. Potrzebujemy prawdziwego innowacyjnego rolnictwa, opartego na zasadach rolnictwa ekologicznego i agroekologii. Potrzebujemy rolnictwa, które zapewni uczciwe dochody rolnikom oraz zachowa różnorodność biologiczną i zasoby, od których zależy zrównoważona produkcja dobrej dla zdrowia żywności.

Rekomendacje IFOAM EU:

  • Aktualne przepisy w sprawie GMO (Dyrektywa 2001/18/EWG, Rozporządzenie 1829/2003) dobrze spełniają oczekiwania; powinny być zachowane i w pełni wdrożone.
  • Wynik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-528/16), który uznaje, że prawo dotyczące GMO odnosi się również do nowych technik GMO, których bezpieczeństwo nie zostało potwierdzone, musi być jak najszybciej wdrożony przez Komisję Europejską i wszystkie kraje członkowskie.
  • UE powinna finansować projekty badawcze ukierunkowane na rozwój metod wykrywania oraz strategii w odniesieniu do GMO otrzymanych drogą nowych technik modyfikacji genetycznych.
  • Żadne nowe GMO nie powinno być wprowadzone na rynek, jeśli nie ma metod jego wykrywania.
  • Żadne rośliny i zwierzęta, ani cechy, które można znaleźć w przyrodzie lub które można uzyskać konwencjonalnymi metodami hodowlanymi nie powinny być opatentowane.

Ulotka została opracowana w ramach projektu IFOAM EU: Keeping GMOs out of food.
Wersja ulotki w pdf do pobrania

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 176 (20) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka # Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również: