fbpx

Petycja

Dajcie leczyć! Petycja w obronie dr. Zbigniewa Martyki

Dajcie leczyć! Petycja w obronie dr. Zbigniewa Martyki
fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Instytut Spraw Obywatelskich zachęca Państwa do złożenia podpisu pod petycją przygotowaną przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

O sprawie dr. Zbigniewa Martyki pisaliśmy w Tygodniku Spraw Obywatelskich w wywiadzie Polowania na lekarzy. Dr Martyka, COVID i utajnione rozprawy sądowe i rozmawialiśmy w podcaście Dr Martyka, COVID i inkwizytorzy w białych kitlach.

Ministerstwo Zdrowia,
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec skandalicznego wyroku wydanego przez Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie w sprawie dra Zbigniewa Martyki.

Ten specjalista dwóch dziedzin, doktor nauk medycznych i ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu przez nieobiektywny organ, który zamiast realizować prawdziwy interes publicznej służby zdrowia, wydał werdykt zamykający usta debacie eksperckiej w sprawie trwającej ponad dwa lata tzw. pandemii koronawirusa.

Medyczne korporacje ograniczają swobodę wyrażania poglądów i prowadzenia naukowych dyskusji przez lekarzy, którzy kwestionują narrację narzucaną przez część środowisk medycznych i lobby farmaceutyczne.

Skutkiem ograniczania debaty naukowej jest jawne pogwałcenie zasady „Primum non nocere” – „Po pierwsze nie szkodzić”, uznawanej od wieków przez lekarzy jako drogowskaz etycznego wykonywania zawodu.

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że lekarze podejmujący próby dyskusji naukowej, bazującej na wiedzy medycznej i mającej na celu dobro pacjentów, są poddawani presji, a nawet szykanom ze strony struktur korporacyjnych, zrzeszających środowiska medyczne.

W grudniu ubiegłego roku byliśmy świadkami haniebnej decyzji Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, która właśnie w myśl ochrony korporacyjnego interesu jednolitej narracji w sprawie Covid-19 zaatakowała znanego i cenionego specjalistę.

Uznaję takie dyskryminujące postępowanie organizacji zawodowych jako nieetyczne i niegodne osób wykonujących zawody zaufania publicznego. 

Ofiarami braku rzetelnej debaty o sposobach leczenia oraz o działaniu i skutkach ubocznych stosowanie niektórych leków są zwykli ludzie – pacjenci, którzy z pełną ufnością powierzają swoje zdrowie i życie w ręce pracowników służby zdrowia.

Niepokojący jest fakt, że o tych błędach systemowych, w wyniku których ponad 200 tysięcy Polaków straciło życie, środowiska korporacji medycznych nie chcą dyskutować i nie wykazują woli ani inicjatywy dokonania poprawy organizacji służby zdrowia.

Apeluję do Państwa o niezwłoczną interwencję i monitorowanie dalszego przebiegu wydarzeń w sprawie wyroku na dra Zbigniewa Martykę. 

Nie ma naszej zgody na to, aby w naszym kraju debata ekspercka została zdominowana przez zwolenników jednego rozwiązania, a ich merytorycznych przeciwników szykanuje się, zamyka usta i pozbawia prawa wykonywania zawodu!

Żądam natychmiastowego zbadania sprawy i interwencji, która pomoże rozwiązać ten problem, i stanie się jasnym sygnałem ze strony Rządu, że Polska jest krajem w którym prawo jest równe dla każdego, a sądy kapturowe lekarzy opłacanych przez zagraniczne koncerny nie będą czuły się bezkarne wobec sprzeciwiających się ich narracji specjalistom.

Łączę wyrazy szacunku.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 193 / (37) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie

Być może zainteresują Cię również: