Debata publiczna o składkach „pół na pół”

W ostatnim tygodniu na łamach Gazety Wyborczej Instytut Spraw Publicznych opowiedział się za podziałem na pół składki emerytalnej pracującego małżonka, gdy drugi ze współmałżonków (z reguły kobieta) nieodpłatnie pracuje w domu. INSPRO prowadząc inicjatywę „Pracujemy w domu” jest entuzjastą takiego rozwiązania i promuje je od 2006 r. Cieszymy się, że rozwiązanie, które proponujemy jest popierane przez coraz szersze kręgi pozarządowe, a także tym, że rząd traktuje podział składki poważnie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz nie mówi „nie”, a Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz mówi:
– To jest sprawiedliwa propozycja, która pokazuje, że praca w domu nie musi być pracą wyrobniczą za darmo na rzecz rodziny, ale może być pracą uznaną przez rodzinę i zabezpieczona w postaci składki emerytalnej. Bardzo dobry pomysł.

Krótka historia „pół na pół”
W INSPRO w 2006 r. rozpoczęliśmy projekt Zrobione, docenione, wiele warte … – Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz docenienia pracy domowej kobiet, którego celem było nagłośnienie problematyki nieodpłatnej pracy w domu i zwrócenie uwagi na sytuację społeczną osób ją wykonujących. Od początku mieliśmy przeświadczenie, że problemem jest nie tylko niewidoczność pracy w domu, ale również brak zabezpieczeń społecznych, dla osób ją wykonujących. Rozwiązanie przyszło podczas szkolenia liderek lokalnych w grudniu 2006 r. Dyskutowaliśmy wtedy jak można zabezpieczyć przyszłość emerytalną kobiet pracujących w domu, nie obciążając nadmiernie budżetu państwa … I wtedy wpadliśmy na pomysł dzielenia składki emerytalnej między małżonków, a hasło „50/50” stało się jednym z głównych, w prowadzonych przez nas w kolejnych latach działaniach.

W 2011 r. udało nam się otrzymać dofinansowanie na działania związane z nieodpłatną pracą w domu – dzięki niemu przygotowaliśmy wstępny projekt nowelizacji prawa emerytalnego w zakresie dzielenia składek emerytalnych. Mimo licznych działań do tej pory nie udało nam się znaleźć ponad partyjnego poparcia wśród posłów, żeby można było wnieść go pod obrady parlamentu. W odpowiedzi na medialną wypowiedz ministra pracy wystąpiliśmy do niego z propozycją przekazania projektu na jego ręce. Czekamy teraz na odpowiedź.

Karolina Goś-Wójcicka

Przeczytaj to co w ostatnich dniach pisze prasa o składce „pół na pół”:
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza
Money.pl
Express Bydgoski

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Pracujemy w Domu 8 marca w klubie DOM

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką naszego raportu o nieodpłatnej pracy domowej – Karoliną Goś-Wójcicką. „Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej” to tekst napisany na podstawie badania jakościowego jakie INSPRO prowadziło w 2011 roku. Karolina przedstawi na spotkaniu najważniejsze wnioski płynące z rozmów z 50 osobami pracującymi w domach.

Dom to praca

Rozmowa / Monika Luft

Gdyby była Pani premierem i gdyby znalazła się Pani w wielkiej sali, na spotkaniu z kobietami pracującymi w domu, co by im Pani powiedziała? Odpowiadam szczerze, choć nie jestem pewna, czy to rzeczywiście…

dom to praca

Dom to praca

Praca w domu to też praca

W ramach naszej kampanii Dom to praca prowadzimy działania zmierzające do doceniania nieodpłatnej pracy kobiet w domu. Ogromną rolę w prezentacji wizerunku osób pracujących w domu…