Dialog w czasach polaryzacji, czyli… weź udział w niecodziennym wydarzeniu

rękawice bokserskie zawieszone na krześle
fot. Jake Parkinson z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 141 / (37) 2022

Jak prowadzić dialog? Jak wyjść poza swoją „bańkę społeczną”? Już w środę 14 września o tym wszystkim będą rozmawiali – z poszanowaniem zasad dialogu oczywiście – przedstawiciele czterech niezależnych think-tanków: Fundacji Stocznia, Laboratorium Więzi, Instytutu Spraw Obywatelskich, Klubu Jagiellońskiego. Zapraszamy do udziału w dyskusji.

Gdzie, kiedy?

Data: 14 września 2022 r. (środa), godz. 16.15-17.45

Miejsce: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ul. Nowoursynowska 166, Warszawa), Czytelnia Biblioteki Głównej im. W. Grabskiego (Nowy Kampus, budynek nr 48)

Organizator wydarzenia: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja będzie również streemingowana na żywo na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1iwSE5E58zM

Co się wydarzy?

Odbędzie się sesja o charakterze popularnonaukowym, łącząca refleksję naukową ze sprawami publicznymi i praktyką społeczną.

Sesja obejmie:

  • wprowadzenie,
  • dyskusję panelową,
  • otwartą dyskusję z udziałem uczestników wydarzenia.

Otwarta, racjonalna debata rozumiana jest jako mechanizmy komunikowania się obywateli w sprawach publicznych w sposób zakładający:

  • wzajemne podmiotowe traktowanie się dyskutantów,
  • wypowiadanie się w sposób zrozumiały także dla tych, którzy danych poglądów czy stanowisk nie popierają,
  • zdolność słuchania (ze zrozumieniem) innych.

Kto weźmie udział w dyskusji?

Uczestnikami debaty są przedstawiciele czterech niezależnych podmiotów analityczno-badawczych określanych popularnie jako think-tanki, o ugruntowanej roli w kształtowaniu debaty dotyczącej ważnych spraw publicznych oraz znaczącym dorobku w zakresie opracowywania konkretnych rozwiązań dla polityk publicznych. Są to: Fundacja Stocznia, Instytut Spraw Obywatelskich, Klub Jagielloński oraz Laboratorium WIĘZI. Wszystkie cztery organizacje wyróżniają się na mapie polskich think-tanków (1) wysoką jakością prowadzonych działań programowych o (2) wyraźnym profilu społeczno-obywatelskim zaangażowania oraz (3) dążeniem do oddziaływania nie tylko na opinię społeczną, ale i środowiska decydentów publicznych przy jednoczesnej (4) dbałości o niewiązanie się z konkretnymi ugrupowaniami politycznymi.

W dobie polaryzacji think-tanki te łączy ponadto świadomie przyjęta i konsekwentnie realizowana programowa orientacja na prowadzenie dialogu w sprawach publicznych wykraczającego swym zasięgiem poza oddziaływanie na środowiska najbliższe poszczególnym organizacjom ze względu na tożsamość ideową i zaplecze społeczne. Przy czym każda z organizacji realizuje te działania w inny sposób.

Uczestnicy:

  • Zofia Komorowska i Jakub Wygnański – Fundacji Stocznia,
  • Ewa Buczek i Zbigniew Nosowski – Laboratorium Więzi,
  • Cezary Boryszewski i Piotr Trudnowski – Klub Jagielloński,
  • Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich.

Prowadzący: Marek Rymsza – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy!

Do poczytania:

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 141 / (37) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura

Być może zainteresują Cię również: