fbpx

Do zobaczenia na XVI Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2023

Europejskie Forum Gospodarcze 2023

W dn. 12 i 14 czerwca 2023 r. zapraszamy Was na dwa panele Europejskiego Forum Gospodarczego, podczas których będziemy mówić o rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej i współpracy z samorządem i biznesem. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi, w hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź (ulica Ogrodowa 17).

I panel: 12.06.2023 r., godz. 11.00: Zintegrowane działania: współpraca biznesu, samorządu i NGO na rzecz ESG/CSR

(planowana sala: Damask 2 – prosimy o sprawdzenie lokalizacji panelu po przybyciu na miejsce wydarzenia)

5 stycznia 2023 r. weszła w życie dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne.

Raportowanie ESG, czyli Środowiskowe, Społeczne i Ładu Korporacyjnego to typ raportu niefinansowego, który pozwala przedstawić swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju.

Podczas panelu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest ESG i jak się do niego przygotować?
 • Kto zyska, a kto straci na ESG?
 • Jak współpracować międzysektorowo, by zwiększyć swoją skuteczność?
 • Jaki wpływ ESG będzie miało na firmy, samorządy, organizacje społeczne, społeczności lokalne?

W panelu udział wezmą:

 • Robert Barański – moderator, pracownik Instytutu Spraw Obywatelskich;
 • Michał Sobczyk – specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego;
 • dr Agata Rudnicka– ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności, ESG i zrównoważonego rozwoju
 • Jakub Pyrzanowski – Prezes Fundacji Krok do Przodu;
 • Dariusz Cieślak- samorządowiec, wójt Gminy Sędziejowice.

II panel: 14.06.2023 r., godz. 11.00: Dajmy im tę moc – realizujmy usługi społeczne lokalnie i odpowiedzialnie zlecając je podmiotom ekonomii społecznej

(planowana sala: Satin – prosimy o sprawdzenie lokalizacji panelu po przybyciu na miejsce wydarzenia)

Myśląc o przyszłości ekonomii społecznej niezbędne jest przyjęcie szerszej perspektywy uwzględniającej rozwój usług społecznych, stanowiący obecnie jedno z najważniejszych wyzwań budowania aktywnej polityki społecznej. Podmioty ekonomii społecznej już w tej chwili dostarczają istotną część usług społecznych, jednakże istotnym jest kontraktowanie ww. usług w sposób zapewniający wzmacnianie stabilnej i systemowej współpracy między samorządem a PES. Dzięki temu nastąpi koncentracja na aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób zależnych, kobiet oraz osób starszych. Dzięki temu tworzą się nowe możliwości rynkowe dla rozwoju ofert usług świadczonych przez PES/PS.

W panelu udział wezmą:

 • Marszałek Zbigniew Ziemba, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
 • Karolina Fijołek-Głowacka, przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich;
 • Maria Magdalena Poulain, przedstawicielka OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 • Tomasz Musielski, przedstawiciel OWES „JA-TY-MY”;
 • Andrzej Barszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku;
 • Piotr Pietrzak, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, należy zarejestrować się poprzez stronę wydarzenia.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 179 (23) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekonomia Centrum KLUCZ

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum KLUCZ”

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Ekspertyza i projekt ustawy PwD

Jednym z celów inicjatywy INSPRO jest zagwarantowanie emerytur osobom, które spełniają się pracując w domach. Dlatego też, realizując od czerwca tego roku projekt…

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Tym razem o transporcie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu już za nami. Podczas naszej najbliższej audycji (sobota, 25 września, godzina 15:00) porozmawiamy na temat kondycji i perspektyw transportu zbiorowego oraz rowerowego w Łodzi.