Dobra petycja? To skuteczna petycja. Napisz sam/a!

petycja
fot. Free-Photos z Pixabay

Łukasz Janeczko

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 30 (2020)

Napisanie petycji do władz lokalnych i decydentów powinno być jednym z pierwszym kroków w kontaktach z urzędnikami. Zaoszczędzimy w ten sposób czas i pieniądze, które musielibyśmy poświęcić na żmudne procedury prawne i administracyjne.

Pamiętajmy, że urzędnicy nie muszą odpowiadać na petycję w krótkim terminie. Ponieważ okres oczekiwania na odpowiedź może wynieść nawet trzy miesiące, petycja jest często pomijana przez obywateli. A to błąd. Wystosowanie pisma może „przełamać lody” i pokazać dobrą intencję, której głównym celem ma być przychylne rozpatrzenie naszej sprawy, a nie kłótnia czy chęć udowodnienia braku kompetencji. My natomiast zaoszczędzimy cenny czas, który poświęcilibyśmy na spotkania z pracownikami urzędów.

Jak napisać petycję?

Musimy pamiętać o następujących zasadach:

  1. W prawym górnym rogu kartki zamieszczamy miejsce i datę powstania naszej petycji np. Łódź, dn.15.06.2020. Dobrze jeśli nasz dokument zostanie dostarczony w tym samym dniu. Unikniemy wątpliwości odnośnie tego, co działo się z pismem do chwili jego dostarczenia. Zamieszczenie daty pozwala odbiorcom określić czas, w którym wpłynęła prośba.
  2. Poniżej (również po prawej stronie) zamieszczamy dane adresata petycji, czyli tego, do kogo kierujemy dokument. Jeśli są to decydenci, urzędnicy, dobrze wpisać imię i nazwisko, rodzaj urzędu oraz jego adres i kod pocztowy.
  3. W lewym górnym rogu zamieszczamy nasze dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy. Coraz popularniejsze staje się także umieszczanie numerów telefonów i adresów mailowych. Dzięki temu osoba, która zajmie się naszą sprawą, będzie miała z nami stały kontakt. Może nas dopytać o szczegóły, doprecyzować kierunek naszej prośby, czy odpowiedzieć nam szybciej niż pocztą tradycyjną.  
  4. Poniżej na środku dokumentu piszemy: Petycja/Prośba. Możemy w temacie krótko zawrzeć, czego ona dotyczy, np. Petycja w sprawie chodnika przy ulicy….
  5. W pierwszym akapicie naszej petycji powinniśmy opisać sytuację, do której odnosi się nasza prośba. WAŻNE: Pamiętajmy, by opisać sprawę precyzyjnie i możliwie jak najkrócej. Nie musimy opowiadać całej historii naszego życia. Ale jeśli wydarzenie z przeszłości lub sytuacja prywatna/rodzinna wpływa na tę sprawę, możemy, a nawet powinniśmy, to zawrzeć. Jeśli przykładowo jesteśmy osobą niepełnosprawną, warto to podkreślić w piśmie dotyczącym nierównych chodników w naszej okolicy. 
  6. Kolejny akapit to propozycja jak można rozwiązać ten konkretny problem oraz jakie korzyści będą płynęły z niego dla mieszkańców, użytkowników. Tę część możemy także rozdzielić na dwa akapity, przez co pismo będzie łatwiejsze do odczytania przez odbiorcę.
  7. Na koniec petycji warto podziękować z góry za zajęcie się naszą sprawą oraz przychylne rozpatrzenie prośby. Co prawda nie obliguje to nikogo do podjęcia działania, ale z pewnością może skłonić go do takiej decyzji.
  8. Pismo kończymy podpisując się imieniem i nazwiskiem. Jeśli pismo pisane było na komputerze, w dobrym tonie jest wydrukowanie go i podpisanie odręcznie

Poniżej treści dokumentu możemy zamieścić imiona i nazwiska osób, które popierają nasz postulat. Imię i nazwisko takiej osoby także powinno zostać uzupełnione o jej odręczny podpis. Ma to na celu uniknięcie sfałszowania cudzego poparcia. Podpisy, które zbierzemy pod naszą prośbą, pokażą odbiorcom, że temat dotyka nie tylko nas, ale także innych ludzi. To zdecydowanie wzmacnia naszą petycję.

Wystosowanie pisma do władz lokalnych lub krajowych nie daje gwarancji uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Jednak z pewnością warto wykonać ten krok, zanim rozpoczniemy administracyjną bitwę z urzędnikami.


Chcesz działać już teraz? Podpisz jedną z naszych petycji.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 30 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Kuźnia kampanierów

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Kuźnia kampanierów

Być może zainteresują Cię również:

Podziękowanie dla firmy Wiatrowy Sad z Kałęczewa

Przygotowania do dziesiątych urodzin INSPRO, które odbędą się w dniach 10-11 maja 2014 r. nabierają tempa. W organizacji pomaga nam rodzinna firma Wiatrowy Sad, przekazując produkowane przez siebie świeże soki owocowe. W imieniu całego zespołu INSPRO dziękujemy za pyszny prezent!

Obywatele decydują

„Żaden z powyższych” – apelujemy do Prezydenta

Rafał Górski

Łódź, dn. 23.12.2014 r. Szanowny Panie Prezydencie, W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Prezydenta z dnia 24 listopada 2014 roku po spotkaniu z konstytucjonalistami, w której zwrócił Pan Prezydent uwagę na brak w polskim prawie wyborczym możliwości oddania głosu przeciwko wszystkim zgłoszonym listom i kandydatom informujemy, iż w ramach kampanii „Obywatele Decydują” INSPRO wielokrotnie podnosiło ten mankament.