Dobre praktyki rad pracowników – Górski, Parniewicz, Nowakowska, Gradowski