Dom to praca – rozpoczynamy nowe działania

wspólna praca (pixabay)

Wraz ze Stowarzyszeniem kobiety.lodz.pl oraz firmą Midea ruszamy z nowymi działaniami w ramach naszej inicjatywy Dom to praca. Sprawą docenienia nieodpłatnej pracy w domu zajmujemy się od 2006 roku.

Czym będziemy się teraz zajmować?

Chcemy wspólnie z obywatelami  stworzyć listę zmian, które należy wprowadzić w systemie prawnym. Dzięki nim będzie możliwe systemowe, socjalne wsparcie osób, które z różnych przyczyn nie podejmują pracy i ich aktywność skupia się na opiece nad innymi osobami.

Osoby nieodpłatnie pracujące w domu

Osoby wykonujące nieodpłatnie pracę domową często nie są objęte systemem zabezpieczeń socjalnych. Problem ten dotyczy ok. 1,6 mln Polaków. Dotyczy tzw. rodzinnych opiekunów – kobiet i mężczyzn, którzy zajmują się  osobami niepełnosprawnymi czy starszymi. To także rodzice małych dzieci, na krótszy lub dłuższy czas wyłączeni z rynku pracy. Uważamy, że należy wypracować rozwiązania prawne, które będą wpierać te osoby, tak jak to ma miejsce w wielu krajach europejskich.

Co będzie się działo?

  • Zorganizujemy szkolenie dla 10 liderów z całej Polski, którzy chcą aktywnie działać na rzecz osób nieodpłatnie pracujących w domu.
  • Zorganizujemy ogólnopolska debatę, na którą zaprosimy polityków, media, działaczy społecznych.
  • Wypracujemy razem z liderami i organizacjami społecznymi rekomendacje dla zmian w polskim prawie.
  • Będziemy zbierać poparcie dla tych zmian wśród obywateli.
  • Przygotujemy spoty radiowe i telewizyjne, dzięki którym problem systemowego wsparcia dla osób pracujących w domu zostanie nagłośniony w mediach.
  • Będziemy prowadzić działania rzecznicze – spotykać się z posłami, senatorami, urzędnikami ministerstw i wszystkimi, którzy mogą pomóc w realizacji naszych celów.

Informacje o naszych działaniach znajdziecie na stronie Dom to Praca.


Projekt „Dom to praca” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: