Dowiedz się jak utworzyć podmiot ekonomii społecznej – szkolenie

Szkolenia Centrum KLUCZ

Chcesz dowiedzieć się jak utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit)? Przyjdź na bezpłatne szkolenie, które organizujemy w ramach prowadzonego przez nas Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ i poznaj najważniejsze aspekty prawno-finansowe. Szkolenia odbędą się w siedmiu powiatach województwa łódzkiego. Udział bezpłatny.

Podczas szkolenia przekazana zostanie niezbędna wiedza z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób zainteresowanych utworzeniem PES. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz konkretnych wskazówek na temat:

  • rejestracji stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych,
  • form prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej PES,
  • najważniejszych aspektów rachunkowości i opodatkowania PES,
  • źródeł finansowania PES.

Korzyści dla uczestników:

  • przełożenie dostrzeganych potrzeb w zakresie działalności społecznej i/lub gospodarczej na konkretny plan działania,
  • uzyskanie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat wymogów prowadzenia PES,
  • nawiązanie kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości, podatków i możliwość uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ.

Terminy, zgłoszenia i więcej informacji na stronie Centrum KLUCZ.

Zapraszamy!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: