fbpx

Dzięki Wam lasy będą lepiej chronione – dziękujemy!

Piotr Skubisz

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 140 / (36) 2022

Parlament Europejski zdecydował o ograniczeniu wsparcia dla spalania biomasy drzewnej! Przed głosowaniem plenarnym Parlamentu Europejskiego 14 września 2022 roku prosiliśmy Was o pomoc. Prosiliśmy o wysłanie e-maila do posłanek i posłów do europarlamentu. Dziękujemy Wam za działanie! Razem bronimy lasów

W trakcie głosowania 14 września wszyscy europosłowie i europosłanki mieli okazję zagłosować za pozytywnymi zmianami w Dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (Dyrektywa OZE).

Dzięki też Waszemu zaangażowaniu ograniczono wsparcie unijne dla spalania biomasy drzewnej na cele energetyczne w elektrowniach i elektrociepłowniach. Zmiany poszły w dobrym kierunku, ale niestety nie wszystko jest pozytywne z punku widzenia ochrony środowiska – lasów i klimatu.

Kolejną szansą na wprowadzenie pozytywnych zmian i uszczelnieniu luk w Dyrektywie OZE będą zbliżające się negocjacje trójstronne między Komisją, Radą a Parlamentem Europejskim.

Bioenergia w dyrektywie. Co poszło dobrze, a co poszło nie tak?

Dyrektywa określa m.in. które rodzaje i sposoby produkcji energii na skalę przemysłową uznaje się za odnawialne i tym samym podlegające wsparciu np. polegającym na dotacjach i innych subsydiach i formach.

Przegłosowane zmiany w dyrektywie ograniczają użycie pierwotnej biomasy leśnej (czyli drewna pozyskanego z lasu, nijak nieprzetworzonego) na cele przemysłu energetycznego.

Po raz pierwszy w dyrektywie wprowadzono definicję „pierwotnej biomasy drzewnej”, która nie może być przeznaczona na cele produkcji energii.

Niestety wyłączono z tej definicji np. drewno z lasów mocno zagrożonych pożarami i szkodnikami oraz tzw. drewno poklęskowe. Wyłączono również drewno z „lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi”. Tym stworzono luki, które rodzą zagrożenie wyłączenia danego lasu (drewna z tegoż) poprzez uznaniowe określenie go za dotknięty klęską lub zagrożony pożarem.

Kolejne zmiany dotyczą subsydiowania spalania pierwotnej biomasy drzewnej na cele energetyczne – w wyniku głosowania zatrzymano wsparcie z publicznych środków na te cele. Wszelkie inne rodzaje drewna będą mogły nadal otrzymać dotacje. Inne, czyli nie objęte nową definicją pierwotnej biomasy drzewnej – wtórna biomasa drzewna, czyli np. pozostałości z tartaków i drewno pokonsumpcyjne oraz wspomniane wyżej drewno wyłączone z nowej definicji.

Zdecydowano również o stopniowym zmniejszaniu ilości zaliczanej pierwotnej biomasy drzewnej do celów OZE do roku 2030. Niestety nie podano konkretnej ścieżki ani celu redukcji.

Określono także maksymalny pułap energii wytworzonej ze spalania pierwotnej biomasy drzewnej wliczanej do spełniania celów udziału OZE w produkcji energii na poziomie średniej z lat 2017-2022. Prawdopodobnie wykorzystanie biomasy w 2022 roku będzie rekordowe, pułap ten zatem będzie wysoki.

Osłabiono zasadę kaskadowego wykorzystania drewna (określa ona hierarchię wykorzystania drewna w przemyśle, zgodnie z którą spaleniu podlega ewentualnie drewno niemożliwe do wykorzystania w inny sposób, np. do produkcji płyt itp.).

Zamiast określić ją na poziomie unijnym, oddano w ręce państw członkowskich wprowadzenie tej zasady, co stanowi kolejną lukę i tworzy możliwości poluzowania tej zasady przez dane państwo.

Zbliżająca się faza rokowań trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej będzie okazją do usunięcia tych luk.

Razem z innymi organizacjami będziemy działać na rzecz poprawy Dyrektywy OZE, będziemy Was dalej informować i może znów poprosimy o pomoc w interesie lasów.

Dziękujemy Wszystkim za wysłanie e-maili!

Przeczytaj też:

Aby chronić przyrodę i klimat, należy zmienić traktowanie bioenergii w unijnym prawie!
Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii – podsumowanie raportu

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii
Z Augustynem Mikosem rozmawiamy o prawdziwej cenie bioenergii, spalaniu na potęgę polskich lasów, wadliwym działaniu organów państwowych w tej kwestii oraz raporcie.

Posłuchaj podcastu „Lasy do spalenia. Kto za tym lobbuje?”
Z Augustynem Mikosem, współautorem raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Zmiany klimatu. Boleć będzie – pytanie jak bardzo
Z Marcinem Popkiewiczem rozmawiamy o zmianach klimatu, konsekwencjach tego zjawiska, spalaniu biomasy leśnej na skalę przemysłową, o lasach i Lasach Państwowych, przyszłości planety i ludzkości.

Mamy prawo do prawdziwych lasów
Z Adamem Wajrakiem rozmawiamy o szkodliwym spalaniu lasów, plantacjach drzew i o tym, jak Lasy Państwowe wymknęły się spod kontroli.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 140 / (36) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

A co Ty zrobiłeś dla Zielonego Dołu?

Polskie środowisko ekonomii społecznej bije na alarm – już na jesieni tego roku „Zielony dół”, podkrakowski hotel i centrum konferencyjne, może przestać istnieć. „Zielony dół” istnieje od sześciu lat; jego celem jest aktywizacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych. To znane i cenione miejsce,które od początku budzi zainteresowanie i sympatię sektora ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu. W zeszłym roku „Zielony dół” został uhonorowany Główną Nagrodą Lidera Ekonomii Społecznej.