Dzień Pracy w Domu w Obrowie

28 czerwca (sobota) odbył się pierwszy Dzień Pracy w Domu. W ramach projektu udało się nawiązać współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Obrowie. Przewodnicząca Koła, pani Wiesława Pawłoszek, najpierw zaprosiła nas na spotkanie a następnie zgodziła się zorganizować wspólnie wydarzenie.

Dzień Pracy w Domu odbył się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowie, z której Koło korzysta na co dzień. Podczas spotkania odbyły się warsztaty – tematyka dotyczyła nieodpłatnej pracy domowej a pomysły na zadania zostały zaczerpnięte ze scenariusza gry terenowej:

Pranie obowiązków

Uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy. Na dużych kartkach typu flipchart miały za zadanie wypisać wszystkie czynności domowe, które powszechnie uznaje się za „żeńskie” (grupa 1) i „męskie” (grupa 2). Następnie grupy zaprezentowały wyniki swojej pracy i odbyła się dyskusja na ten temat. Najważniejsze wnioski, które zostały wysnute to fakt, że prac „żeńskich” było dwa razy więcej od tych „męskich” (40:20). Ponadto wśród prac „męskich” nie pojawiły się te związane z opieką na dziećmi, było natomiast wiele związanych z pracą na zewnątrz domu: tynkowanie, prace remontowe, praca w warsztacie, malowanie (płotu, domu) itp. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że podział ten wynika tak naprawdę ze stereotypów, nie z faktycznych predyspozycji czy braków.

Spotkanie

Uczestniczki, tym razem w trzech grupach, zostały poproszone o napisanie CV gospodyni domowej/mamy. Zadaniem było wyobrazić sobie osobę, która dotychczas pracowała w domu a teraz postanowiła wrócić na rynek pracy. Czego nauczyła ją praca domowa? Jakich umiejętności nabyła opiekując się dziećmi, dbając o porządek, planując rodzinny budżet? Jak można to doświadczenie przekuć na CV? Po skończonej pracy każda grupa zaprezentowała jej wyniki.

Następnie odbyła się dyskusja nad stereotypem gospodyni domowej jako osoby leniwej i „nic-nie-robiącej” oraz rzeczywistymi obowiązkami i tzw. „wielozadaniowością” osób pracujących w domu. Na koniec wręczyliśmy uczestniczkom przykładowe CV, które zostało nagrodzone w naszym konkursie na Facebook’u.

Statystyki

W ramach tego zadania zorganizowany został quiz. Uczestniczki po usłyszeniu pytania zapisywały swoje odpowiedzi na kartkach. Te, które miały najwięcej odpowiedzi poprawnych zostały nagrodzone upominkami (torby, kubki termiczne, magnesy z logo projektu oraz raporty „Kobiety pracujące w domu o sobie”).

Dlaczego warto docenić pracę domową?

Na zakończenie warsztatów poprosiliśmy uczestniczki o odpowiedź na ww. pytanie. Udało się zapisać pięć argumentów:

  1. „Poczucie sensu, chęci życia”
  2. „Praca domowa jest ciężka”
  3. „Praca domowa jest trudna”
  4. „Praca domowa kształtuje dom i wprowadza harmonię dla rodziny. Jest najważniejsza”
  5. „Praca w domu jest integrowaniem rodziny”

W kolejnej części Dnia Pracy w Domu zorganizowaliśmy grilla – ze względu na burzę, która rozpętała się nad Obrowem całość odbyła się w świetlicy.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: