Dziś jesteśmy tu, a gdzie chcemy być jutro? – Polska w ONZ – J. Baurski, A. Wójcik, S. Zaręba