Elektrosmog – wyrok sądu, rak mózgu i telefon komórkowy

mężczyzna rozmawiający przez telefon komórkowy

Ze Zbigniewem Gelzokiem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

W kwietniu 2019 r. grupa doradcza Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) złożona z 29 naukowców z 19 krajów wymieniła częstotliwości radiowe jako jeden z czynników, dla których ponowna ocena rakotwórczości przez IARC w okresie 2020-2024 jest uważana za priorytet.

(…) w świetle wyników najnowszych badań na zwierzętach, przeprowadzonych przez NTP (amerykański Narodowy Program Toksykologiczny) i Instytut Ramazziniego (…) można przyjąć, że w konkretnym rozpatrywanym przypadku, przy kryterium wysokiego prawdopodobieństwa logicznego, można przyznać związek etiologiczny między długotrwałą i rzucającą się w oczy eskpozycją zawodową na częstotliwości radiowe, emitowane przez telefony komórkowe, a chorobą zgłoszoną przez badanego przez biegłych sądowych do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i Chorób zawodowych we Włoszech INAIL (nerwiak ósmego prawego nerwu czaszkowego).

W rzeczywistości ICNIRP (International Commission od Non-Ionizing Radiation – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) jest organizacją prywatną, której wytyczne dotyczące częstotliwości radiowych mają ogromne znaczenie ekonomiczne i strategiczne dla przemysłu telekomunikacyjnego, z którym ponadto kilku członków ICNIRP ma powiązania poprzez relacje konsultacyjne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Turynie

 1. Sąd Apelacyjny w Turynie oddalił apelację Państwowego Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy i Chorób zawodowych we Włoszech INAIL przeciwko Romeo Roberto w sprawie pozwu o odszkodowanie ze strony INAIL z tytułu inwalidztwa, tj. powstania raka mózgu – nerwiaka nerwu słuchowego w wyniku narażenia na promieniowanie radiowe podczas użytkowania telefonu komórkowego w trakcie pracy.
  Dlaczego sprawa wygranej Roberto Romeo przed sądem w Turynie powinna zainteresować Polki i Polaków? Kim on był, co się stało?
 2. Jakie są trzy najważniejsze fakty, o których dowiadujemy się z wyroku sądu?
 3. Na jakie badania powoływali się biegli sądowi?
  • Narodowy Program Toksykologiczny NTP
  • Instytut Ramazziniego
  • Centralny Rejestr Guzów Mózgu w Stanach Zjednoczonych
  • Francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia Żywności, Środowiska i Pracy ANSES
 4. W wyroku sądowym pojawia się informacja o Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Co to za organizacja i w jakim świetle mówi o niej włoski sąd?
 5. Co ten wyrok oznacza dla polskich obywateli i polskich sądów?
 6. Dlaczego Pan zainteresował się tą sprawą?
 7. Czego my, obywatele, powinniśmy żądać od polityków, domagać się od dziennikarzy i wymagać od siebie?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 164 / (8) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Tiry na tory

„Tiry na tory” w Tok Fm

Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Tiry na tory”, która odbędzie się 27 czerwca (niedziela) o godzinie 13:00 w Radio Tok Fm. Audycję…