Eutyfronika. Jak się chronić przed techniką?

Eutyfronika. Jak się chronić przed techniką?

Rafał Górski

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 50 (2020)

Z dr. Alfredem Skorupką, autorem książki „Zarys filozofii Józefa Bańki”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Ludzie teraźniejsi uświadamiają sobie cenę postępu, ale wobec zagadnień, które wiążą się ściśle z tym poczuciem, stają bez dorobku. Potrzebny jest zatem rozwój dyscypliny, która by zajęła się badaniem zagadnień ochrony człowieka w jego obcowaniu z techniką. Zaproponowano już nawet dla niej nazwę: eutyfronika (od zbitki słów „eutyfron” [z gr. euthyphron – prostomyślny, oparty na „żarliwości” uczuć i postaw] i „technika”), która oznacza rozpatrywanie techniki z punktu widzenia potrzeb psychicznych człowieka i jakości życia, prof. Józef Bańka, Technika a środowisko psychiczne człowieka. Wprowadzenie do zagadnień eutyfroniki.

O eutyfronice, nauce chroniącej człowieka przed nadmiernym wpływem cywilizacji technicznej. Dlaczego warto czytać książki prof. Józefa Bańki? O turbo przyspieszeniu technologii. Jak się chronić przed zagrożeniami ze strony techniki?

Pobierz mp3

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 50 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: