Gaz łupkowy – konferencja z udziałem INSPRO

Zapraszamy na konferencję pt. „Naiwność czy racjonalność? Zrozumienie oddziaływania i ryzyka związanego ze szczelinowaniem hydraulicznym w Polsce” poświęconą problematyce wydobycia gazu łupkowego, jego wpływu na środowisko i zdrowie. Konferencja odbędzie się 22 października w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, w godzinach 14.00 – 17.30. Organizatorem jest Fundacja Heinricha Bölla wspólnie z Food & Water Europe. Jednym z prelegentów konferencji będzie Marek Kryda, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Wydarzenie skierowane jest do osób, które chciałyby zdobyć i pogłębić wiedzę na temat negatywnych skutków związanych z wydobyciem gazu łupkowego. W Polsce zarówno media, jak i rząd „bombardują” nas informacjami o korzyściach wynikających z rozwoju przemysłu gazu łupkowego, o wielkiej szansie, jaką ma polski przemysł energetyczny, wystarczy tylko po tę szansę sięgnąć. Wszelkie głosy sprzeciwu są lekceważone i wyciszane, a lęk lokalnych społeczności, na których terenie wykonywane są odwierty, traktowany jest z przymrużeniem oka, uzasadniany jest ich niewiedzą i zabobonami, wynikającymi z braku wiedzy eksperckiej.

Celem konferencji jest uwrażliwienie opinii publicznej i mediów na negatywne skutki związane z wydobyciem gazu łupkowego. Poruszane tematy będą dotyczyć m.in. negatywnych skutków szczelinowania w Stanach Zjednoczonych, zostanie omówiona polityka rządu polskiego w zakresie eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, rola gazu łukowego na polską politykę energetyczną. Prelegenci poruszą również tematy związane z prawnymi aspektami dotyczącymi energetyki, górnictwa i ochrony środowiska oraz ich zgodności z polską konstytucją, jak również omówione zostaną szanse i wyzwania lokalnych społeczności wobec projektów wydobycia gazu łupkowego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program konferencji do pobrania tutaj.

Źródło: Fundacja Heinricha Bölla.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: