Geopolityka i siły psychohistorii

Geopolityka i siły psychohistorii

Z Piotrem Plebaniakiem, autorem książki „Siły psychohistorii”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Niełatwo jest płynąć pod prąd obiegowych ludzkich intuicji. Ludzki umysł jest zbudowany w taki sposób, by poszukiwać konkretnej przyczyny każdego zdarzenia. Może przez to mieć duże trudności, by zaakceptować wpływ czynników niepowiązanych i losowych.
Leonard Mlodinow, „Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los”

  1. Co by się stało, gdyby Federacja Rosyjska chciała stworzyć swoje bazy wojskowe w Meksyku lub na Kubie? Albo chciała przyjąć Panamę do rosyjskiego NATO (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym)?
  2. Skąd pochodzi słowo „psychohistoria”?
  3. Czy siły psychohistorii można wykorzystać do budowania pokoju na świecie? Czy taki pokój jest możliwy? Może trzeba zamiast teorii wojny rozwijać teorię współpracy, jak zauważa Rober Gwiazdowski w przedmowie do Pana książki?
  4. Proszę wyjaśnić dwie tezy z książki:
    Jeśli chcesz odnieść sukces, podwój liczbę swoich porażek.
    Nie rozmawiamy w celu wymiany informacji. Większość rozmów to przede wszystkim mniej lub bardziej jawne renegocjacje statusu.
  5. Zostaje Pan premierem rządu polskiego. Co Pan robi, żeby zadbać o polską rację stanu?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 129 / (25) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka # Świat Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Slaughterbots, screen

The United Nations vote against robots

With a dynamic development of modern technologies the necessity to update legal regulations grows rapidly. Even now, a year after launching chat GPT…