Głos Pana Lema

Głos Pana Lema

Z Pawłem Okołowskim, autorem książki „Głos Pana Lema”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Znany jest pogląd Lema na destrukcyjny wpływ technologii na życie ludzkie – społeczne, a przez nie też na jednostkowe. Nieco myląca w tym względzie jest Summa – o wymowie prometejskiej – ale wydana w 1964 roku. Od końca zaś lat 60. mamy już do czynienia z Lemem konsekwentnie pesymistycznym, który mówi: rozwój technologii pociąga za sobą destrukcję kultury. Światowa recepcja Lema fakt ten pomija bądź zataja, choć autor głosił swoje przez 40 lat.
Paweł Okołowski, Głos Pana Lema

  1. Co zataja światowa recepcja Lema?
  2. Czy Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, ma rację uznając, że silna negacja technologii ze strony Lema wynikała z wieku, w którym Lem się znajdował, „z jakiejś jego niedołężności w ostatnim okresie życia”?
  3. Czego dotyczy pentalog biolatryczny według Stanisława Lema?
  4. Kto korzysta na liberalizmie aborcyjnym, abolicjoniźmie w kwestii kary śmierci, zakazie eutanazji, neokanibalizmie transplantacyjnym organów i neomengelizmie?
  5. O kulcie życia konsumenta, religii konsumpcjonizmu i jej głównym przykazaniu „Nie będziesz miał innych bogów przed KONSUMPCJĄ”.
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 97 / (45) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: