Głos Pana Lema

Z Pawłem Okołowskim, autorem książki „Głos Pana Lema”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Znany jest pogląd Lema na destrukcyjny wpływ technologii na życie ludzkie – społeczne, a przez nie też na jednostkowe. Nieco myląca w tym względzie jest Summa – o wymowie prometejskiej – ale wydana w 1964 roku. Od końca zaś lat 60. mamy już do czynienia z Lemem konsekwentnie pesymistycznym, który mówi: rozwój technologii pociąga … Czytaj dalej Głos Pana Lema