Głosowanie na kandydatów do Komisji ds. GMO

Do 24 marca 2010 r. organizacje społeczne, których działalność statutowa obejmuje szeroko rozumianą tematykę ekologiczną, mogą głosować na kandydatów zgłoszonych do Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Środowiska. Do resortu środowiska wpłynęły trzy zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich. Są to osoby znane i cenione przez nas za ich działalność społeczną, z którymi mieliśmy przyjemność kilkakrotnie współpracować:

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska (zgłoszona przez Instytut Spraw Obywatelskich wraz z „Obywatelem”)

Prof. nadz. SGGW Maria Ewa Rembiałkowska (Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland Zarząd Główny)

Paweł Połanecki (Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland)

Głosować można na dwie osoby. Dwójka kandydatów o największej liczbie poparć organizacji ekologicznych zostanie powołana w skład Komisji, której głównym zadaniem jest wydawanie opinii w sprawach dotyczących zezwoleń na prace z użyciem organizmów genetycznie modyfikowanych.

W kończącej się właśnie kadencji Komisji jednym z przedstawicieli społecznych był Michał Sobczyk, współpracownik Instytutu Spraw Obywatelskich.

Strona naszej kampanii poświęconej GMO: https://instytutsprawobywatelskich.pl/inicjatywa/wolne-od-gmo-chce-wiedziec/

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

dom to praca

Dom to praca

Poradnik dla grup kobiecych

Dziś Święto Pracy. Z tej okazji przypominamy o tym, że w 2014 roku wydaliśmy poradnik „Dom to praca”. Czytając pierwszą część poradnika dowiesz się jak prezentowana…