Głosowanie na kandydatów do Komisji ds. GMO

Do 24 marca 2010 r. organizacje społeczne, których działalność statutowa obejmuje szeroko rozumianą tematykę ekologiczną, mogą głosować na kandydatów zgłoszonych do Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Środowiska. Do resortu środowiska wpłynęły trzy zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich. Są to osoby znane i cenione przez nas za ich działalność społeczną, z którymi mieliśmy przyjemność kilkakrotnie współpracować:

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska (zgłoszona przez Instytut Spraw Obywatelskich wraz z „Obywatelem”)

Prof. nadz. SGGW Maria Ewa Rembiałkowska (Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland Zarząd Główny)

Paweł Połanecki (Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland)

Głosować można na dwie osoby. Dwójka kandydatów o największej liczbie poparć organizacji ekologicznych zostanie powołana w skład Komisji, której głównym zadaniem jest wydawanie opinii w sprawach dotyczących zezwoleń na prace z użyciem organizmów genetycznie modyfikowanych.

W kończącej się właśnie kadencji Komisji jednym z przedstawicieli społecznych był Michał Sobczyk, współpracownik Instytutu Spraw Obywatelskich.

Strona naszej kampanii poświęconej GMO: https://instytutsprawobywatelskich.pl/inicjatywa/wolne-od-gmo-chce-wiedziec/

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Komisja Europejska nałoży 50 mln € kary na Polskę?

28 sierpnia o godzinie 11:00 przy ul. Brackiej 20a w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Instytutu Spraw Obywatelskich, poświęcona reakcji Komisji Europejskiej na naruszanie przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie. Po skardze INSPRO Komisja wystąpiła na drogę prawną przeciwko Polsce, która w przypadku dalszego ignorowania dyrektywy może zostać ukarana nawet 50 mln € kary.