Granica, mur, Białoruś. Czy to już wojna?

Granica, mur, Białoruś. Czy to już wojna?
Wizualizacja zabezpieczenia granicy państwowej przygotowana przez straż graniczną. (Fot. Straż Graniczna)

Z Tomaszem R. Aleksandrowiczem, autorem książki „Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Wiek XXI przyniósł radykalne zmiany w środowisku bezpieczeństwa. Są one przede wszystkim rezultatem rewolucji informacyjnej, której zasadniczym elementem są technologie związane z możliwością pozyskiwania i masowej dystrybucji informacji. Jak się wydaje, to przełom znacznie większy niż wynalazek druku czy telegrafu, bowiem wszechogarniający i wywołujący szybkie zmiany na skalę globalną.
Tomasz R. Aleksandrowicz

  1. Dlaczego „zwykły” obywatel powinien interesować się sytuacją na granicy Polski z Białorusią?
  2. „Współcześnie termin „wojna” ma znacznie więcej wspólnego z rozumieniem Sun Tzu niż klasyczną Clausewitzowską teorią wojny”. Co oznacza ta teza?
  3. Czym jest infosfera?
  4. „Nasza gospodarka i bezpieczeństwo narodowe stały się w pełni zależne od technologii i infrastruktury informatycznej”. Kto to powiedział, kiedy i co z tego wynika?
  5. Czy na granicy Polski z Białorusią mamy do czynienia z wojną informacyjną?
  6. Co oznaczają terminy: dezinformacja, fake newsy, postprawda, fakty alternatywne?
  7. Jakie są warunki skuteczności ataku informacyjnego? Czy mieliśmy z nim do czynienia w trakcie kryzysu na wschodzie?
  8. Co powinni robić politycy, żeby zapewnić bezpieczeństwo informacyjne naszemu państwu?
  9. Jak Pan ocenia zdolności defensywne i ofensywne Polski w infosferze biorąc pod uwagę konflikt z Białorusią?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 101 / (49) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka # Świat Czy masz świadomość? Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

IES, IES, IES!

Z radością pragniemy poinformować, że w zeszłym tygodniu przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której członkiem jest INSPRO, odbyło się spotkanie Izby Ekonomii Społecznej. Jej celem jest wsparcie i koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej zaplecza instytucjonalnego oraz monitoringu uwarunkowań prawnych. INSPRO, prowadzące dedykowaną ekonomii społecznej inicjatywę Centrum KLUCZ, ma w Izbie swoją silną reprezentację.