fbpx

I edycja projektu „Mama kreatywna – Mama pracująca”

SKOŃCZYŁ CI SIĘ URLOP MACIERZYŃSKI LUB WYCHOWAWCZY? CHCESZ WEJŚĆ NA RYNEK PRACY?

Projekt „Mama kreatywna – Mama Pracująca” daje Ci taką szansę.

Nabór do I edycji projektu „Mama kreatywna – Mama pracująca” (01.06.2009 – 31.10.2009)
trwa do 29 maja 2009r. Zgłoś się już teraz, liczba miejsc ograniczona!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Mama kreatywna – Mama pracująca” skierowany jest do mam, pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w urzędach pracy!) z województwa łódzkiego, które powracają lub po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Kobiety uczestniczące w projekcie wezmą udział w szkoleniach m. in. z zakresu promocji zdrowia, edukacji alternatywnej i psychoedukacji.
Ponadto, w ramach projektu uczestniczki wezmą udział w warsztatach oraz skorzystają z konsultacji z doradztwa zawodowego. Nasza oferta wyróżnia się spośród innych, podobnych tym, że po zakończeniu cyklu szkoleń nie pozostawiamy uczestniczek „samym sobie”, ale, dodatkowo, proponujemy wsparcie w postaci coachingu, a konkretnie – osoby coacha, który pomoże:

 • zdobytą wiedzę wykorzystać w „prawdziwym życiu”,
 • zainicjowane zmiany „przekuć” w nawyk,
 • będzie motywować i wspierać uczestniczki w odnalezieniu własnego miejsca na rynku pracy.

Pojedynczy koszt udziału w Programie, na komercyjnym rynku szkoleń to 7500 zł. Udział w Projekcie „Mama kreatywna – Mama pracująca”, a tym samym udział w Programie szkoleniowym, jest dla uczestniczek projektu bezpłatny. Program wymaga od uczestniczek minimum średniego wykształcenia.

Projekt jest realizowany w dwóch edycjach szkoleń:

I edycja – 01.06.2009 – 31.10.2009
II edycja – 01.10.2009 – 29.02.2010
każda edycja kończy się coachingiem.

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte kobiety, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki formalne:

 • zamieszkują na terenie województwa łódzkiego. Priorytetowo będą przyjmowane zgłoszenia z powiatów: tomaszowskiego i zgierskiego,
 • pozostają bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędach pracy),
 • powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

Główne cele projektu:

 • zwiększenie szansy na zatrudnienie poprzez zdobycie nowych umiejętności,
 • zdobycie umiejętności umożliwiających stworzenie własnego miejsca pracy,
 • aktywizacja zawodowa i odnalezienie się na rynku pracy,
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy edukatora i zdobycie umiejętności w tym zakresie,
 • zwiększenie samoświadomości własnych możliwości,
 • odkrycie własnego potencjału,
 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

W ramach projektu oferujemy:

 • 240 godzin szkoleń (szkolenia odbywają się w Łodzi),
 • doradztwo,
 • coaching,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • stypendia motywacyjne,
 • wyżywienie w trakcie zajęć.

PROGRAM SZKOLEŃ

Program obejmuje łącznie 240 godzin szkoleń, z czego 90 godzin to zajęcia teoretyczne, a 150 godzin to warsztaty. Szkolenia kończą się sprawdzeniem zdobytych w ich trakcie wiadomości.

 1. Psychologia i pedagogika
  • podstawy wychowania,
  • psychologia i pedagogika rozwojowa,
  • psychoedukacja.
 2. Promocja zdrowia
  • profilaktyka uzależnień,
  • zdrowe odżywianie,
  • higiena człowieka.
 3. Doradztwo zawodowe
 4. Edukacja alternatywna

REKRUTACJA

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

ETAP I

Wypełnienie i złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego do 29 maja 2009r.
Kwestionariusze dostępne są na stronie projektu i w biurze Instytutu Spraw Obywatelskich,
przy ul. Więckowskiego 33/127, 90–734 w Łodzi.
Wypełnione elektronicznie kwestionariusze można dostarczyć mailem (biuro@instytut.lodz.pl), faksem (0 42 630 17 49), osobiście lub pocztą tradycyjną.
(Uwaga: liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu).

Kwestionariusz zgłoszeniowy w wersji doc lub w wersji odt.

ETAP II

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy dla I edycji, rozpoczną się już 27 maja i będą trwać do  1 czerwca 2009r. O datach rozmów, kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, powstanie lista rezerwowa.


loga_efs_mamakreatywna

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca”

Być może zainteresują Cię również:

Dziękujemy naszym wolontariuszom!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przy tej okazji ogromnie dziękujemy wszystkim INSPROwiczom za Wasze codzienne zaangażowanie, wytrwałość i determinację w pracy nad tym, by INSPRO stawało się organizacją coraz silniejszą i z jeszcze większymi sukcesami :-)