I Forum Geopolityczne w Łodzi. Zapraszamy!

Forum Geopolityczne Łódź

Będziemy rozmawiać, spierać się o polską rację stanu w kontekście dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Co robić w strefie zgniotu, pomiędzy Niemcami a Rosją? Jaki wpływ na nasze życie będzie miała sztuczna inteligencja, 5G, internet rzeczy i nowe GMO? Czy czeka nas III wojna światowa?

Pytań jest coraz więcej, a odpowiedzi brak. Żyjemy w globalnej wiosce, w której wszystko jest ze sobą połączone i to, co dziś dzieje się na Morzu Południowochińskim wpływa na to, co dzieje się po drugiej stronie globu i odwrotnie.

I Forum Geopolityczne w Łodzi odbędzie się w gmachu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sala C101 – ulica POW 3/5.

Zapraszamy na spotkanie i rozmowy. Wstęp bezpłatny. Prosimy o dokonywanie wcześniejszej rejestracji.

Kliknij – Zarejestruj się już dziś

PROGRAM FORUM

12:30 – 13:00 Rejestracja

13:00 – 13:05 Otwarcie Forum – Paweł Marczak, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

13:05 – 14:35 Panel dyskusyjny: Jak nie dać się zgnieść? Polska pomiędzy Niemcami a Rosją

dr Michał Lubina – ekspert ds. stosunków międzynarodowych. Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” – pierwszej monografii o współczesnych relacjach rosyjsko-chińskich w języku polskim.

Bartłomiej Radziejewski – politolog, publicysta i eseista. Założyciel oraz dyrektor „Nowej Konfederacji”. W latach 2015-2017 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

dr Leszek Sykulski – historyk i doktor nauk o polityce. Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”.

Moderator: Marcin Giełzak, Fundacja Ambitna Polska

14:35 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 17:00 Panel dyskusyjny: 5G, AI, GMO – nowy wspaniały świat?

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński* – profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim, w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Instytutu Kultury Współczesnej kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych. W latach 2008-2016 kierownik Katedry.Bada zagadnienia związków między twórczością artystyczną, nauką i techniką.           (* w trakcie potwierdzania)

ppłk (rez.) Mariusz Rukat – podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1996). W latach 2000 – 2008 analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą, w specjalizacji: Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Dalekiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku. W latach 2008-2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie.

Paweł Wypychowski – absolwent elektroniki i telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Pełnił kolejno w latach 1996-2001 funkcje wiceprezesa i prezesa zarządu holdingu inwestycyjnego, zarządzając procesami przejęć, połączeń i restrukturyzacji polskich firm. W 2007 roku powołał do działania firmę EMF3 – Bezpieczeństwo Elektromagnetyczne, której celem jest dostarczanie specjalistycznej i rzetelnej wiedzy oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM).

17:00 – 17:15 Przerwa

17:15 – 19:00 Panel dyskusyjny: USA-Chiny – czy czeka nas III wojna światowa?

Radosław Pyffel – socjolog. Prezes Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich. W latach 2016-2018 Alternate Director oraz członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia Polski. Kierownik studiów podyplomowych „Biznes chiński – Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Witold Jurasz – były pracownik MON, b. I sekretarz Ambasady RP w Moskwie, b. charge d’affaires RP na Białorusi, obecnie dyrektor ds. rozwoju w prywatnej firmie.

Tomasz Sajewicz – od kilkunastu lat korespondent Polskiego Radia w Chinach. Były korespondent w Iraku. Rok temu odwiedził Korę Północną.

19:00 – 19:05 Zakończenie Forum – Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

20:00 Nocne rozmowy Polek i Polaków (After party)

Patronat medialny: Obserwator Międzynarodowy

Forum Geopolityczne organizuje Instytut Spraw Obywatelskich w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM).

Celem RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek jest odpowiedzialny za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym.

RODM w Łodzi jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka Forum Geopolityczne Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Forum Geopolityczne
Co robimy / Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Być może zainteresują Cię również: