II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

technologia
technologia fot. mohamed Hassan z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 70 / (18) 2021

Pola elektromagnetyczne: Telefonia 5G w Polsce

12 maja 2021 r., godz. 13:00 – 15:00, platforma: GoToMeeting

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Problematyka ta wciąż budzi duże emocje społeczne, a informacje docierające do ludności są sprzeczne. Dlatego też pragniemy przedstawić aktualny stan wiedzy i przeprowadzić dyskusję na ten temat.

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej GoToMeeting. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program:

12 maja 2021 r., godz. 13:00 – 13:10 – Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne
13:10 – 13:40 – Prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych)

Telefonia 5G w aspekcie jej działania biologicznego
W prezentacji zostanie przedstawiona historia telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przed najnowszą jej generacją, tj. 5G. W skrócie przedstawione zostaną informacje na temat obecnego stanu wiedzy o działaniu biologicznym (zwłaszcza zdrowotnym) pól elektromagnetycznych o częstotliwościach przewidzianych do stosowania w systemie 5G. Omówione także będą kontrowersje jakie pojawiły się przy nowelizacji polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

13:40 – 14:10 – Prof. dr hab. Halina Abramczyk (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej)

Czy powinniśmy się bać sieci 5G (6G)? Fizyczne podstawy i medyczne konsekwencje
Zastąpienie tradycyjnej przemocy politycznej przemocą w biologii i cyberprzestrzeni podważa zaufanie do instytucji i państw oraz nakłada większą odpowiedzialność na naukowców, którzy lepiej rozumieją zalety i niebezpieczeństwa najnowocześniejszych technologii. Podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania fundamentalne dla dalszego rozwoju globalnej cywilizacji: Czy staromodna etyka odpowiedzialności uczonych za losy świata zwycięży, czy też ulegnie żądzom chciwości, korzyściom grantowym  i interesom globalnych korporacji?

14:10 – 14:40 – dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych), dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki)

Sieci 5G. Teoria, praktyka, perspektywy
W prezentacji zostanie przedstawiony stan wdrożenia sieci 5G oraz prawdopodobne kierunki działań związanych z ich implementacją w Polsce w odniesieniu do założeń dotyczących rozwoju sieci.

14:40 – 15:00 – Dyskusja
15:00 – Zamknięcie seminarium

Rejestracja uczestników:
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: magda.marianska@imp.lodz.pl lub mdobrzynska@pzh.gov.pl. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie GoToMeeting.

Organizatorzy / Komitet naukowy:
dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH – Oddział Warszawski PTBR
dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – Oddział Łódzki PTBR
prof. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – prezes PTBR

Strona Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (PTBR)

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 70 / (18) 2021

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

INSPRO ws. patentowania nasion roślin uprawnych

W dniach 17 i 18 kwietnia 2011 r. odbędą się Światowe Dni Protestu Przeciwko Patentowaniu Nasion Roślin Uprawnych. W tym czasie tysiące rolników i aktywistów, działających na rzecz obrony tradycyjnych nasion, spotka się w Brukseli w celu wymiany nasion odmian tradycyjnych. Uczestnicy protestu złożą do Komisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego apel o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie legalności nadawania podmiotom prywatnym uprawnień do patentowania nasion roślin uprawnych. Dlaczego bogactwo genetyczne nasion jest istotne? Różnorodność genetyczna pozwala na utrzymanie zróżnicowanej diety, ważnej dla równowagi ludzkiego organizmu, oraz biologicznej różnorodności, tak istotnej dla ekosystemu naszej planety.