II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

technologia
technologia fot. mohamed Hassan z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 70 / (18) 2021

Pola elektromagnetyczne: Telefonia 5G w Polsce

12 maja 2021 r., godz. 13:00 – 15:00, platforma: GoToMeeting

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Problematyka ta wciąż budzi duże emocje społeczne, a informacje docierające do ludności są sprzeczne. Dlatego też pragniemy przedstawić aktualny stan wiedzy i przeprowadzić dyskusję na ten temat.

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej GoToMeeting. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program:

12 maja 2021 r., godz. 13:00 – 13:10 – Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne
13:10 – 13:40 – Prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych)

Telefonia 5G w aspekcie jej działania biologicznego
W prezentacji zostanie przedstawiona historia telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przed najnowszą jej generacją, tj. 5G. W skrócie przedstawione zostaną informacje na temat obecnego stanu wiedzy o działaniu biologicznym (zwłaszcza zdrowotnym) pól elektromagnetycznych o częstotliwościach przewidzianych do stosowania w systemie 5G. Omówione także będą kontrowersje jakie pojawiły się przy nowelizacji polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

13:40 – 14:10 – Prof. dr hab. Halina Abramczyk (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej)

Czy powinniśmy się bać sieci 5G (6G)? Fizyczne podstawy i medyczne konsekwencje
Zastąpienie tradycyjnej przemocy politycznej przemocą w biologii i cyberprzestrzeni podważa zaufanie do instytucji i państw oraz nakłada większą odpowiedzialność na naukowców, którzy lepiej rozumieją zalety i niebezpieczeństwa najnowocześniejszych technologii. Podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania fundamentalne dla dalszego rozwoju globalnej cywilizacji: Czy staromodna etyka odpowiedzialności uczonych za losy świata zwycięży, czy też ulegnie żądzom chciwości, korzyściom grantowym  i interesom globalnych korporacji?

14:10 – 14:40 – dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych), dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki)

Sieci 5G. Teoria, praktyka, perspektywy
W prezentacji zostanie przedstawiony stan wdrożenia sieci 5G oraz prawdopodobne kierunki działań związanych z ich implementacją w Polsce w odniesieniu do założeń dotyczących rozwoju sieci.

14:40 – 15:00 – Dyskusja
15:00 – Zamknięcie seminarium

Rejestracja uczestników:
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: magda.marianska@imp.lodz.pl lub mdobrzynska@pzh.gov.pl. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie GoToMeeting.

Organizatorzy / Komitet naukowy:
dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH – Oddział Warszawski PTBR
dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – Oddział Łódzki PTBR
prof. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – prezes PTBR

Strona Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (PTBR)

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 70 / (18) 2021

Być może zainteresują Cię również: