III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników – ruszyły zapisy!

forum_rad_pracownikow_CWRP
fot. Piotr Skubisz
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 72 / (20) 2021

Uruchamiamy zapisy na III Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, które odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w Warszawie oraz on-line. To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Podczas Forum m.in.:
– zabiorą głos członkowie rad i eksperci,
– odbędzie się debata na temat nowelizacji ustawy o radach pracowników (ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Szczegółowy program wydarzenia:

Termin i miejsce: 23 czerwca 2021 r., Warszawa, Senat RP, sala 217 [dostępna będzie również transmisja on-line – osoby zainteresowane udziałem on-line również prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej]
Organizatorzy: Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa INSPRO sp. z o.o., Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju
Partnerzy: Wydział Prawa i Administracji UŁ, Katedra Prawa Pracy UŁ

09:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:05  Powitanie gości – senator Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący, Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

10:05 – 10:20 15 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników – Rafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

10:20 – 12:20 Panel dyskusyjny: Bez pracy nie ma kołaczy, a bez pracowników nie ma silnej gospodarki. Jak znowelizować ustawę o radach pracowników?

  • Jarosław Gowin* – Wicepremier, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Henryka Bochniarz* – Przewodnicząca, Rada Główna Konfederacji Lewiatan
  • Andrzej Radzikowski – Przewodniczący, OPZZ
  • Piotr Duda* – Przewodniczący, NSZZ Solidarność
  • Krzysztof Kwiatkowski – Senator niezależny
  • Katarzyna Łażewska-Hrycko* – Główny Inspektor Pracy
  • Michał Seweryński* – Senator, Prawo i Sprawiedliwość
  • Jerzy Wratny – Profesor, Instytut Nauk Prawnych PAN
  • Andrzej Zybała – Profesor, Szkoła Główna Handlowa

* oczekujemy na potwierdzenie

Moderator: Rafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

12:20 – 12:50 Przerwa

12:50 – 14:40 Panel dyskusyjny: Dobre praktyki: Jak mobilizować pracowników do działania? Jak rozmawiać z zarządem? Jak zarządzać radą pracowników?

  • Członkowie rad pracowników

Moderator: Rafał Górski – Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

14:40 – 14:50 Podsumowanie Forum – senator Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący, Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju


Zaproszeni goście:

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. W latach 2011-2013 Minister Sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach 2015-2020 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2007 r. poseł na Sejm RP. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w Sejmie VII kadencji.

Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Doktor ekonomii. Założycielka i była prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Była Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium Rady Dialogu Społecznego, odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Była minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991).

Andrzej Radzikowski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Od 1978 należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie był między innymi prezesem oddziału, okręgu oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ Solidarność. W październiku 2015 z ramienia NSZZ „Solidarność” został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego; wszedł w skład prezydium tej instytucji jako jeden z siedmiu jej wiceprzewodniczących.

Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Senackiego Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, i członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senator VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 prokurator generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy. Z Państwową Inspekcją Pracy związana od 2000 r. Specjalizuje się w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych. W kwietniu 2016 r. związała się zawodowo z Radą Dialogu Społecznego, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego.

Michał Seweryński – polski prawnik i polityk, profesor nauk prawnych. W latach 2005-2006 minister edukacji i nauki, w latach 2006-2007 minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII, IX i X kadencji, wicemarszałek Senatu IX kadencji.

Jerzy Wratny – polski uczony, profesor nauk prawnych. Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny polskiego i europejskiego prawa pracy oraz z dziedzin pokrewnych. Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002-2006, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz wielu towarzystw i rad naukowych. Obecnie zatrudniony w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz WSHiP im. Łazarskiego, a także INP PAN.

Andrzej Zybała – polski politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie pracuje od 2015 roku. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Katedry Polityki Publicznej SGH. Zajmuje się następującymi zagadnieniami badawczymi: polityka publiczna, stosunki pracy, rynek pracy, zarządzanie partycypacyjne, zarządzanie publiczne, dialog społeczny i dialog obywatelski.

Moderacja:

Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Na frontach kampanii obywatelskich od 1995 roku. Redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Od 2007 r. ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Szkoli, facylituje i doradza. Pracował m.in. dla: Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., AXA Polska S.A., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. O radach pracowników pisał m.in. do Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

Zapisy trwają do 22 czerwca 2021 r. do godz. 09.00.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami na żywo możemy spotkać się z ograniczoną liczbą osób – liczba miejsc na spotkaniu na żywo jest ograniczona. Dlatego dbając o różnorodność zaproszonych gości prosimy, aby na spotkanie na żywo zapisywały się maks. 2 osoby z jednej rady pracowników (pozostali członkowie rady będą mogli obejrzeć transmisję Forum na żywo – również prosimy o dokonanie zapisu, abyśmy mogli przekazać Państwu link do transmisji). Na bieżąco monitorujemy sytuację i aktualne obostrzenia – może to sprawić, że liczba dostępnych miejsc na spotkanie spadnie. Wówczas będziemy w pierwszej kolejności zapraszać osoby, które zapisały się jako pierwsze.


Odpowiedzi na pytania dotyczące III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników udziela Karolina Fijołek-Głowacka,
e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281

Więcej informacji radach pracowników na stronie

Narodowy Instytut Wolności – logo Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – logo

Tekst przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w ramach projektu „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 72 / (20) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

22 września – międzynarodowy dzień przeciw wydobyciu gazu łupkowego

Obywatelski sprzeciw wobec działań związanych z wdrażaniem nowego sposobu pozyskiwania kopalin, gazu ziemnego i ropy naftowej, ze skał łupkowych znajdzie swój punkt kulminacyjny 22 września, kiedy to dojdzie do ponad 125 akcji i protestów na całym świecie skupionych wokół wspólnego celu wprowadzenia zakazu wydobycia tzw. "gazu łupkowego" oraz wywarcia nacisku na poszukiwanie i wprowadzanie czystych, odnawialnych źródeł energii.

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Wielki Piknik dla Polski Wolnej od GMO w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich obywateli, którzy troszczą się o środowisko naturalne i jakość spożywanych produktów, chcą dowiedzieć się więcej o żywności modyfikowanej genetycznie czy spróbować potraw wyprodukowanych z ekologicznych produktów na „Wielki Piknik dla Polski Wolnej od GMO”.