III spotkanie Komitetu Społecznego

III spotkanie Komitetu Społecznego inicjatywy „Obywatele Decydują” odbyło się w Warszawie 19 maja 2012 roku z udziałem Jakuba Płażyńskiego (Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do ojczyzny”), Adama Sandauera (Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta) oraz Ireneusza Lipeckiego (Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Polski Lotos”). Uczestnicy omówili wstępne rekomendacje dla przygotowywanej nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej (OIU).

Zebrani podtrzymali opinię mówiącą o tym, że komitetom powinny zostać zwrócone przynajmniej niektóre wydatki, a w szczególności te związane z uczestnictwem w pracach parlamentarnych nad ustawą. Stwierdzono również, iż wymóg zebrania opinii na temat projektu od właściwych instytucji powinien ostatecznie spoczywać na Marszałku. Związane jest to z dość częstą sytuacją, kiedy komitety nie są w stanie uzyskać niezbędnych rekomendacji we wskazanym przez Marszałka terminie, ponieważ nie dysponują jeszcze osobowością prawną. Dla wielu organów jest to podstawa do odrzucenia wniosku o opinię. Zdaniem uczestników spotkania, komitet powinien mieć możliwość wpływu na prace nad zgłoszonym projektem, a w skrajnych przypadkach nawet wycofania swojego projektu z prac parlamentarnych, jeżeli uzna, że projekt został zmieniony w zbyt dużym stopniu. Zdarza się bowiem, że poprawki wprowadzane w trakcie prac legislacyjnych zmieniają w istotny sposób ideę projektu. Dodatkowo uczestnicy spotkania podkreślali fakt, iż rola pełnomocnika w procesie legislacyjnym nie jest obecnie ustalona w ustawie. Zdaniem członków Komitetu Społecznego pełnomocnik powinien móc aktywnie uczestniczyć w pracach nad złożonych projektem. Zebrani uznali także, iż wskazane jest wydłużenie ograniczenia zasady dyskontynuacji na kolejne kadencje wobec projektów obywatelskich.

W pracach zespołu jako ekspert uczestniczył dr Piotr Uziębło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który jest współautorem raportu o OIU, przygotowywanego w ramach inicjatywy „Obywatele decydują”.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również: