fbpx

INSPRO na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach 6–8 września Rafał Górski i Ilona Pietrzak uczestniczyli w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”.

Drugiego dnia Forum Rafał Górski – prezes INSPRO, poprowadził panel ,,Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – jakie korzyści dla firm, instytucji publicznych i obywateli wynikają z ich stosowania?”.

W dyskusji udział wzięli: Pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Wacław Adamczyk, długoletni samorządowiec – burmistrz Białej Rawskiej, radny Gminy Biała Rawska oraz członek zarządu powiatu rawskiego, Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Witalij Pierow – Kierownik Katedry Systemów Techniczno-Ekonomicznych z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa oraz Pan Grzegorz Piskalski – Prezes Fundacji CentrumCSR.PL, członek Zarządu Grupy Zagranica.

Paneliści odnieśli się m.in. do obecnego poziomu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (w 2011 r. tylko 2% zamówień miało klauzule społeczne, w 2015 r. 4%), swoich doświadczeń, obserwacji i refleksji w tym temacie.

Grzegorz Piskalski opowiedział o wynikach monitoringu (nie)stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, m.in. w Sejmie.

Wielokrotnie podkreślano, że zamówienia publiczne nie mogą już być traktowane wyłącznie jako proces dokonywania zakupów. Należy je postrzegać jako element szerszej strategii wydatkowania środków publicznych przez daną instytucję, uwzględniającej osiągane efekty. Ma to być zgodne z polityką państwa, nie chwilową modą.

Burmistrz Adamczyk podkreślał, że dla niego największymi korzyściami ze stosowania klauzul społecznych jest stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz zmniejszenie wydatków gminy na pomoc społeczną.

Vitaly Perov opowiedział o zamówieniach publicznych w Rosji i ich bardzo wnikliwej kontroli przez organy państwa.

Padły też krytyczne głosy, m.in. dotyczące wyzwań ze spełnieniem kryteriów np. zatrudnieniowych w małych i średnich firmach, niejasnych przepisów, czy też przepisów „dających furtki” w stosowaniu klauzul społecznych oraz zrównoważonych zamówieniach publicznych.

Prezes NIK podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że stosowanie tych samych reguł do małych i dużych jest nieracjonalne, dlatego NIK skupi się na kontroli zamówień publicznych, w tym stosowania klauzul społecznych w administracji publicznej.

Pani Prezes UZP zapewniła, że obecnie przygotowywane są wzorcowe dokumenty, dobre praktyki, szkolenia, itp., aby łatwiej było stosować klauzule społeczne. Również na jej wniosek, Rada Ministrów przyjęła obowiązek sprawozdawczy wszystkich zamawiających nt. stosowania klauzul społecznych.

Z dużą nadzieją mówiono, że obowiązek stosowania umów o pracę, może wyeliminować patologię w zamówieniach publicznych. Zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że podroży to zamówienia publiczne.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum KLUCZ Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum KLUCZ”

Być może zainteresują Cię również: