INSPRO partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne

W dniach 6-8 września 2016 r. odbędzie się najważniejsza konferencja gospodarcza w Europie Środkowej – XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, którego Instytut Spraw Obywatelskich jest partnerem instytucjonalnym. W czasie Forum, jak co roku, zostaną podjęte tematy najbardziej aktualne, nawiązujące do największych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych w Europie. Od ponad 20 lat w Krynicy spotykają się premierzy, przedstawiciele rządów europejskich, unijni decydenci, prezesi europejskich firm, eksperci i ekonomiści.

Podczas Forum poprowadzimy panel „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – jakie korzyści dla firm, instytucji publicznych i obywateli wynikają z ich stosowania”. Udział w debacie potwierdzili:

  • Małgorzata Stręciwilk – prezes Urzędu Zamówień Publicznych, od lat związana z systemem zamówień publicznych. Gdy spory przetargowe rozstrzygały jeszcze zespoły arbitrów, pełniła funkcję dyrektora wydziału odwołań w UZP. W lutym b.r. mianowana przez Premier Beatę Szydło na szefa UZP.
  • Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli. Polityk i urzędnik, od 2009 do 2011 minister sprawiedliwości, od 2009 do 2010 także prokurator generalny, Senator VII kadencji, poseł na Sejm VII kadencji.
  • Grzegorz Piskalski – prezes Fundacji CentrumCSR.PL, członek Zarządu Grupy Zagranica, aktywista, menadżer projektów, ekspert w zakresie odpowiedzialności biznesu i zrównoważonych zamówień publicznych. Przeprowadził w Polsce międzynarodowe projekty monitoringowe i edukacyjne dotyczące stosowania zrównoważonych zamówień publicznych (m.in. Electronics Watch, Monitoring ZZP).
  • Wacław Jacek Adamczyk – długoletni samorządowiec, m.in. burmistrz Białej Rawskiej, radny Gminy Biała Rawska oraz członek zarządu powiatu rawskiego. Skutecznie stosujący w zamówieniach publicznych zarówno klauzule społeczne, jak i tryb in-house.
  • Witalij Pierow – Kierownik Katedry Systemów techniczno-Ekonomicznych, Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. Plechanowa.

Administracja publiczna i samorządy oraz podległe im jednostki wydają na zamówienia publiczne 160 mld zł rocznie i kwota ta stale rośnie. Póki co, tylko 2% z nich uwzględnia klauzule społeczne.

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że wciąż niewielki odsetek zamawiających stosuje w praktyce klauzule społeczne przygotowując opis przedmiotu zamówienia i poszukując wykonawcy do jego realizacji. Przyczyną tego stanu jest zbyt mała wiedza zamawiających na temat możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz obawa ewentualnego zarzutu ograniczenia konkurencji. Aby ułatwić realizację powyższego dostosowywane jest prawo zamówień publicznych.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania klauzul dla firm, instytucji publicznych i obywateli? Jakie formy działania najlepiej motywują zamawiających do stosowania klauzul społecznych? Jakie działania powinny być podjęte dziś, żeby wzmocnić pozytywne rezultaty stosowania klauzul w przyszłości? Na te pytania liczymy znaleźć odpowiedzi w czasie rozmowy.

Spotkajmy się w Krynicy 🙂

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

Poszukujemy Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z realizowanym z Deutscher Fundraising Verband (Niemieckim Stowarzyszeniem Fundraisingu, drugą co do wielkości w Europie organizacją tego rodzaju), projektem współpracy ponadnarodowej „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.2.2 - wsparcie ekonomii społecznej), poszukuje Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii.

OWES Instytutu

Kolejne szkolenie z mocnych stron w Pabianicach

Już teraz zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie: „Odkryj swoje mocne strony – jak się wyróżnić i znaleźć pracę?" organizowane przez Centrum KLUCZ w Pabianicach. Dzięki nam i naszym trenerom dowiesz się m.in.: jak napisać rzetelne i profesjonalne CV oraz list motywacyjny, powiemy Ci jak odpowiednio prezentować się przed pracodawcą, a także jak wykorzystać swoje mocne strony na rozmowie kwalifikacyjnej. Z naszych szkoleń skorzystało blisko 100 osób! Bądź następny i nie zmarnuj okazji!