Instytut Spraw Obywatelskich w Bukareszcie

W dniach 30.09.-2.10 2010 r. Instytut Spraw Obywatelskich będzie gościł w Bukareszcie w ramach międzynarodowej kampanii „Added Value – Sustainable Energy in Transportation”, w której jest partnerem od 2007 roku. W kampanię zaangażowanych jest kilkanaście podmiotów, zarówno urzędy miast jak i agencje transportowe, m.in. z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Litwy, Słowenii, Bułgarii, Irlandii i Rumunii.

Gospodarzem spotkania jest Romanian Association of Public Transport, URTP.

1 października br., w Bukareszcie odbędzie się The Final Conference, która podsumuje trzy lata realizacji kampanii oraz pokaże jej największe osiągnięcia. Spośród 12 organizacji, wyłoniono cztery, które zaprezentują swoje wyniki. Wśród nich znalazł się Instytut, który będą reprezentować Magda Doliwa-Górska i Rafał Górski.

Gośćmi konferencji będą przedstawiciele Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) z Brukseli, partnerzy kampanii Added Value z 12 krajów Europy, członkowie URTP, rumuńskie władze lokalne i samorządowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz zrównoważonego transportu.

Added Value, czyli wartość dodana

Celem kampanii jest zmniejszenie zużycia energii w miastach europejskich poprzez rozbudowę, poprawę i promocję infrastruktury transportu publicznego, jako alternatywy w stosunku do transportu indywidualnego. To także kampania informacyjno-edukacyjna, która ma zwrócić uwagę decydentów i mieszkańców na lepsze wykorzystanie już istniejących środków transportu w mieście.
Instytut Spraw Obywatelskich zajmuje się promocją transportu publicznego w Łodzi, poprzez pokazy filmowe, warsztaty z młodzieżą, publikacje oraz stronę tematyczną www.miastowruchu.pl.

Do pobrania (pdf):

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: