Interpelacja w sprawie transatlantyckich umów TTIP i CETA

Sejm

Okazuje się, że organizacje pozarządowe mogą mieć wpływ na polityków. Na naszą prośbę przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko (Kukiz’15)  złożył interpelację w sprawie  transatlantyckich umów o wolnym handlu –  TTIP ze Stanami Zjednoczonymi oraz CETA z Kanadą. Wiadomo, że mogą one mieć poważny wpływ na polskie rolnictwo, warunki gospodarowania tradycyjnego rolnictwa rodzinnego i rolnictwa ekologicznego, a także jakość i bezpieczeństwo żywności sprzedawanej na polskim rynku.

Raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przygotowany w lipcu 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że: „Sektor i rynek rolno-żywnościowy jest szczególnie wrażliwym obszarem rokowań (…). Sektor ten pełni ważną funkcję w gospodarce i jest silnie chroniony oraz wspierany w UE, w tym w Polsce. Istotne są nie tylko interesy producentów rolno-żywnościowych, zwłaszcza rolników, ale również konsumentów żywności, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, w tym jakości zdrowotnej żywności. Łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności w przypadku produkcji rolno-żywnościowej krajowej, niż importowanej, zwłaszcza wytwarzanej przy zastosowaniu innych i nie zawsze akceptowanych przez stronę importującą – technologii. Tymczasem, obie strony mają różne podejście do kwestii bezpieczeństwa żywności”.

Interpelacja trafiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra rozwoju oraz ministra spraw zagranicznych. Z jej treścią możecie się zapoznać na stronie internetowej Sejmu. Czekamy teraz z niecierpliwością na odpowiedzi od panów ministrów.  Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.” Termin mija jutro.

Fot. Kancelaria Sejmu

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również: