Interpelacja w sprawie transatlantyckich umów TTIP i CETA

Sejm

Okazuje się, że organizacje pozarządowe mogą mieć wpływ na polityków. Na naszą prośbę przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko (Kukiz’15)  złożył interpelację w sprawie  transatlantyckich umów o wolnym handlu –  TTIP ze Stanami Zjednoczonymi oraz CETA z Kanadą. Wiadomo, że mogą one mieć poważny wpływ na polskie rolnictwo, warunki gospodarowania tradycyjnego rolnictwa rodzinnego i rolnictwa ekologicznego, a także jakość i bezpieczeństwo żywności sprzedawanej na polskim rynku.

Raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przygotowany w lipcu 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że: „Sektor i rynek rolno-żywnościowy jest szczególnie wrażliwym obszarem rokowań (…). Sektor ten pełni ważną funkcję w gospodarce i jest silnie chroniony oraz wspierany w UE, w tym w Polsce. Istotne są nie tylko interesy producentów rolno-żywnościowych, zwłaszcza rolników, ale również konsumentów żywności, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, w tym jakości zdrowotnej żywności. Łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności w przypadku produkcji rolno-żywnościowej krajowej, niż importowanej, zwłaszcza wytwarzanej przy zastosowaniu innych i nie zawsze akceptowanych przez stronę importującą – technologii. Tymczasem, obie strony mają różne podejście do kwestii bezpieczeństwa żywności”.

Interpelacja trafiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra rozwoju oraz ministra spraw zagranicznych. Z jej treścią możecie się zapoznać na stronie internetowej Sejmu. Czekamy teraz z niecierpliwością na odpowiedzi od panów ministrów.  Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.” Termin mija jutro.

Fot. Kancelaria Sejmu

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również:

III kongres OPZZRiOR

Stop TTIP

INSPRO na III Kongresie OPZZRiOR

W najbliższą sobotę (14 stycznia 2016 r.) odbędzie się w Warszawie III Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych „Partnerstwo na rzecz rozwoju rolnictwa”.

Stop TTIP

Kto skorzysta, a kto straci na TTIP? Konferencja w Sejmie

TTIP dla wielu pozostaje zagadką. Kontrowersyjna umowa, negocjowana między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ma dotyczyć rynku pracy, bezpieczeństwa żywności czy ochrony danych osobowych. Utajnienie procesu negocjacyjnego sprawia, że mimo powagi sprawy, nawet najbardziej zaangażowani w życie publiczne opierają się jedynie na przeciekach i domysłach. Już we czwartek, 14 kwietnia odbędzie się w Sejmie RP poświęcona temu tematowi konferencja. Wezmą w niej udział m.in. eksperci z INSPRO - Instytut Spraw Obywatelskich - Dorota Metera i Rafał Górski oraz Marcin Wojtalik z zaprzyjaźnionej organizacji Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO).

Stop CETA Stop TTIP Stop TiSA

Stop TTIP

CETA tymczasowo wchodzi w życie

Wczoraj, 21 września umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską CETA tymczasowo weszła w życie. Tymczasowo, co oznacza, że obowiązywać będzie tylko część handlowa…